Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

Yapay sınıflandırma; canlıların renk, desen, yaşadıkları ortam ve yüzeysel benzerliklerine göre sınıflandırılmasıdır. Örneğin Arist0’nun yaptığı sınıflandırma yapay bir sınıflandırmadır. Bu tip sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Kökenleri farklı olmasına rağmen görevleri aynı olan organlara analog organlar denir. Böceğin kanadı ile kuşun kanadı aynı görevi yapar. Ancak yapı ve görevleri farklı olduğu için analog organ olarak kabul edilirler. Midye solungacı ile balık solungacı da benzer işlevi görmelerine rağmen farklı kökene sahip analog organlardır.

Yapay sınıflandırma sadece gözleme dayalı olduğu için bilimsel bir sınıflandırma değildir. Örneğin uçtuğu için kuş ve yarasayı, suda yaşadıkları için balık ve balinayı aynı sınıfa koyamayız. O halde sınıflandırma yapılırken yüzeysel benzerliklerden kaçınmak gerekir. Çünkü bu durum, canlıların akrabalık dereceleri konusunda bilgi vermez.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar