Verilerin Grafikle Gösterilmesi 9. Sınıf

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Dersler, Matematik, Veri

Histogram Grafiği

Gruplandırılmış bir veri topluluğunda, her bir gruptaki veri sayılarının bitişik dikdörtgen şeklinde sütunlar halinde gösterimidir. Histogram genelde sürekli verilerin gösteriminde kullanılır. Özellikle veri sayılarının çok olduğu durumlarda tercih edilir. Her aralık eşit olarak bölünerek gösterilir. Her bir veri için ayrı değil, belirli aralıktaki toplam veri sayısı ile ilgili yorum yapılmasını sağlar.

Histogram grafiği oluşturulurken aşağıdaki adımlar izlenir.
1. Veriler küçükten büyüğe doğru sıralanır.
2. Açıklık değeri bulunur.
3. İstenilen grup sayısı belirlenir. (Grup sayısı araştırma yapan kişiye göre değişir.)
4. Grup genişliği hesaplanır. Grup genişliği Açıklık / Grup Sayısı değerinden büyük olan en küçük tam sayıdır.

Örnek: 

Örnek: 

Veri Türleri

1. Kesikli Veri: Belirli bir aralıktaki her gerçek sayı değerini alamayan veri türüdür. Örneğin bir mağazada satılan ceket sayısı 12,5 olamaz, tam sayı olmak zorundadır. Bir derginin aylık satış sayıları, günlere göre okul kantininden alış-veriş yapan öğrencinin sayıları birer kesikli veridir.

2. Sürekli Veri: Belirli bir aralıktaki her gerçek sayı değerini alabilen veri türüdür. Bir şehrin aylara göre sıcaklık değişimi, bir bitkinin boyunun yıllara göre değişimi, bir ailenin aylara göre tükettiği elektrik miktarı birer sürekli veridir.

Çizgi Grafiği

Sürekli verilerin yatay ve düşey eksendeki değerleri işaretlenerek bulunan noktaların düz çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafik türüdür.

Örnek: 

Örnek: 

Örnek: 

Sütun Grafiği

Veri gruplarını karşılaştırmak için koordinat sisteminde yatay ya da düşey olacak şekilde sütun ya da çubuk kullanılarak çizilen grafik türüdür. Sütun grafiği kesikli veriler için kullanılır.

Örnek: 

Örnek: 

Daire Grafiği

Verilerin bütüne olan oranını daire dilimleriyle gösteren grafik türüdür. Bütünün parçalarıyla ilgili yorum yapılmasını sağlayan en güçlü yöntemdir.

Örnek: 

Örnek: 

Örnek: ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar