Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

ÜRETİM, TÜKETİM VE DAĞITIMI ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER

Üretim, dağıtım ve tüketim üzerinde etkili olan faktörlerden biri de beşeri faktörlerdir.

Beşeri faktörler doğal faktörlerle ilişki içerisindedir.

Bölgeler arasında farklı ekonomik faaliyetlerin yapılması üretim, dağıtım ve tüketimin gelişmesini sağlamıştır.

Yeryüzünde birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi bölgeler arasında üretim, dağıtım ve tüketim bakımından farklılık gösterir.

Tüketimin az olmasının etkisi

Tarım ve hayvan ürünlerine olan tüketim talebi azalırsa üretimde azalır.

Hatta bazen durma noktasına gelebilir, bazen de yön değiştirir.

Örnek:
Deli dana hastalığının çıkması kırmızı et tüketimini azaltmış ve et üretimini azaltmıştır.
Kuş gribinin ortaya çıkmasıyla beyaz et tüketimi azaldığı için, beyaz et üretimi azalmış hatta durma noktasına gelmiştir.

Tüketimin fazla olmasının etkisi

Tarım ve hayvan ürünlerinde tüketimin fazla olmasıyla üretim hız kazanır. Sadece tarım ve hayvan ürünleri değil, giyim ve gıda gibi faktörlerde hız kazanır.

Örnek:
Kahveye olan talebin artması nedeniyle kahve anavatanının dışında da üretilmeye başlamıştır.
Hindistan, Meksika, Bangladeş, Ekvador, Kolombiya, Pakistan, Yemen, Orta, Amerika

Üretim, Dağıtım ve Tüketimin Yeni Sektörleri Ortaya Çıkarması

Teknolojinin gelişmesi, ulaşımın gelişmesi, nüfus oranlarının artması bölgeler arası üretim farklılıklarının olması yeni sektörleri ortaya çıkarmıştır.

Deniz ürünleri çabuk bozulduğundan başlangıçta sadece yakın pazarlara ulaştırılmıştır.

Teknoloji ile birlikte balık işleme, ambalaj, soğutucu taşımacılık gibi sanayi kolları gelişmiştir. Buna bağlı olarak deniz ürünleri uzak pazarlara ulaşmış, deniz ürünlerinin önemi artmıştır.

İskandinavya ülkeleri ve Japonya gibi balıkçılıkta ileri gitmiş ülkelerin balıkçı gemileri aylarca denizlerde kalabilmekte ve bunu modern gemilerde balıkları işleyip paketleyebilmektedirler.

Açık denizlerde yapılan bu çalışmalar uzak ülkelere aynı gemilerle pazarlanmaktadır.

> Üretimi Etkileyen Beşerî Faktörler

> Dağıtımı Etkileyen Beşerî Faktörler

> Tüketimi Etkileyen Beşerî Faktörler] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar