Dağıtımı Etkileyen Beşerî Faktörler Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Dağıtımı Etkileyen Beşerî Faktörler

Ulaşım

Mal ve hizmetlerin üretim alanlarından tüketicilere bozulmadan ve en kısa sürede ulaştırılması gerekmektedir. Bu durum ulaşımın önemini arttırmaktadır. Ayrıca ham madde kaynaklarının üretim alanlarına ve buradaki ürünlerin de pazar alanlarına ulaştırılabilmesini sağlayan ulaşım, üretimin devamlılığı açısından gereklidir. Dağıtım faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi öncelikle ulaşım ağının gelişmişliğine bağlıdır.

Modern Pazarlama Teknikleri

Bir mal ve hizmetin satışını gerçekleştirmek amacıyla yapılan etkinliklerin tümü pazarlama olarak ifade edilir. Günümüzde modern pazarlama tekniklerinin gelişmesiyle mal ve hizmetler çok daha geniş alanlara pazarlanabilmektedir. Bu durumda dağıtım ağının daha fazla gelişmesine neden olmuştur.

Teknolojik Gelişmeler

Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ticari faaliyetlerin daha kolay ve hızlı gerçekleşmesini sağlamaktadır. Özellikle soğutuculu araçların kullanılmaya başlanmasıyla ürünler sağlıklı bir şekilde üretim alanlarından tüketim alanlarına taşınabilmektedir. Eskiden kısa sürede bozulabilen deniz ürünleri gibi bazı ürünler sadece üretim alanlarına yakın yerlere ulaştırılabilirken özel soğutuculu araçların gelişmesi sayesinde çok daha uzak alanlara ulaştırılabilmektedir.

İnsan Kaynakları

Dağıtım ve pazarlamanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinde insan kaynakları büyük öneme sahiptir. Özellikle bu alanlarda gelişmiş iş gücünün bulunması bu etkinliklerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Yerleşim Özellikleri

Yerleşim özellikleri dağıtım faaliyetlerinin kolay veya zor olmasına neden olabilmektedir. Dağınık yerleşme özelliklerine sahip alanlarda dağıtım faaliyetleri zor ve daha maliyetli iken toplu yerleşme dokusuna sahip alanlarda ulaşım imkânlarının gelişmişliğine bağlı olarak dağıtım faaliyetleri daha kolay yapılabilmektedir.

İletişim

Teknolojik gelişmeler neticesinde iletişim kanallarının çeşitlenmesi ve hem üreticilerin hem de tüketicilerin farklı bölgelerdeki ürünlerle ilgili bilgiye ulaşma ve bunları talep etme olanağı artmıştır. Bu durum dağıtım faaliyetlerinin de gelişmesine neden olmaktadır. Örneğin günümüzde evde, okulda veya işte iken dünyanın herhangi bir bölgesindeki bir ürünle ilgili internet üzerinden sipariş verilerek temin edilebilmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar