Üretimi Etkileyen Beşerî Faktörler Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Üretimi Etkileyen Beşerî Faktörler

Tarımsal Faaliyetler

Tarımsal faaliyetler, üretimi etkileyen beşerî faktörlerin başında gelmektedir. Tarımsal faaliyetler insanların temel besin ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir faaliyet olmasının yanında pek çok sanayi kolunun da ham madde ihtiyacını karşılamaktadır. Bu nedenle tarım, hem yetiştirme hem de imalat yöntemi ile yapılan üretim faaliyetlerini etkileyen bir beşerî faktördür. Tarımla beraber balıkçılık, ormancılık ve hayvancılık faaliyetleri de üretimi etkileyen faktörlerdendir.

Sermaye

Sermaye; üretim için gerekli olan araç ve gereçlerin alınması, üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ham madde ve enerji kaynaklarının temini, iş gücü giderlerinin sağlanması gibi pek çok etken üzerinde etkilidir. Bu nedenle sermaye üretim için ihtiyaç duyulan en önemli unsurdur. Sermaye olmadan bu faaliyetlerin gerçekleşmesi pek mümkün değildir. Günümüzde doğal kaynaklar bakımından zengin olan bazı ülkelerin yeterince gelişememiş olmasının temel nedeni sermaye birikiminin az olmasıdır.

İş Gücü ve Eğitim

Günümüzde her ne kadar teknolojik gelişmelere bağlı olarak iş gücüne duyulan gereksinim azalmış olsa da hâlen üretim sürecinin en önemli unsurlarından birisi iş gücü oluşturmaktadır. Nitelikli iş gücü üretim faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle bilişim ve teknoloji alanlarında nitelikli iş gücünün bulunması ülkelerin üretim özelliklerini belirleyen en önemli unsurdur.

Teknolojik Gelişmeler

Teknolojik gelişmeler üretim sürecinin daha kolay ve hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Teknolojinin kısıtlı olduğu ülkelerin üretim kapasiteleri genellikle daha düşüktür. Teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı daha kısa zamanda daha fazla üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Günümüzde teknoloji sadece sanayi alanında değil tarımsal üretimde de büyük öneme sahip bir unsurdur.

Sanayi

Sanayi Devrimi öncesinde insan ve hayvan gücüne dayalı olarak gerçekleşen üretim oldukça sınırlıydı. Buharlı makinelerin icat edilmesiyle üretim faaliyetleri yeni bir boyut kazanmıştır. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi üretim sürecini hızlandırmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar