Uluslararası Politikada Petrol Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Uluslararası Politikada Petrol

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı): Bahsettiğimiz gelişmeler sonrasında Batılı bazı ülkeler düşük fiyatlarla petrol ihraç etmeye başladılar. Bunun üzerine petrol üreticisi olan ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezüella 9-14 Eylül 1960 tarihlerinde Bağdat’ta toplanarak OPEC’i kurmuşlardır. Birliğe daha sonra Katar, Libya, Ekvador, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri katılmıştır. OPEC’in amacı petrol üretici ülkeler arasında işbirliğini sağlamak ve üretici ülkeleri fiyat konusunda zarara uğratmamak, petrol fiyatlarını yükseltmek ve kontrol etmektir.

OAPEC (Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı): Arap- İsrail savaşlarının yaşanması üzerine siyasi bir güç olarak kullanılmak amacıyla petrol ihraç eden Arap ülkeleri tarafından kurulmuştur. Arap ülkeleri arasında birliğin olmaması ve Avrupalı ülkelerin üye olmayan ülkelerden petrol almaları nedeniyle teşkilatın kuruluşunda beklenen amaçlara ulaşılamamıştır.

1973 yılına gelindiğinde Arap- İsrail savaşları petrol krizine yol açmıştır. Petrol ihraç eden Arap ülkeleri Batı’ya karşı petrol ambargosuna başladılar. Ambargo sonunda Japonya İsrail’e tepki gösterdi, İngiltere silah ambargosunda değişiklik yaptı, petrol fiyatları 4 kat arttı, borsalar zarar etti, ABD ise ambargoya rağmen politikasını değiştirmedi. ABD ambargoya karşı Basra Körfezi’ne askeri müdahale edebileceğini duyurdu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar