Üçgende Orantılı Doğru Parçaları 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Matematik, Üçgenler, Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Temel Orantı Teoremi

Orta Taban

Thales Teoremi

Üçgende Orantılı Doğru Parçaları Soruları ve ÇözümleriTemel Orantı Teoremi: Bir ABC üçgeninde üçgenin iç bölgesinden tabana paralel bir doğru parçası çizilirse (Üçgenin kenarlarını kestiği noktalar D ve E olsun) AD uzunluğunun AB uzunluğuna oranı AE uzunluğunun AC uzunluğuna oranına eşittir. Başka bir ifadeyle AD uzunluğunun AE uzunluğuna oranı BD uzunluğunun CE uzunluğuna oranına eşittir.

Orta Taban: Bir üçgende iki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçası, üçüncü kenara paralel ve uzunluğu da bu kenarın uzunluğunun yarısına eşit olur. Bu doğru parçası orta taban olarak isimlendirilir. ABC üçgenin tabanına paralel ve üçgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren DE doğru parçası çizilirse orta taban uzunluğu, üçgenin taban uzunluğunun yarısıdır.

Thales Teoremi: Birbirine paralel en az üç doğru farklı iki kesen üzerinde orantılı doğru parçaları oluşturur. Bu orantıya Thales Teoremi denir. İki kesenin paralel doğruları kestiği noktalar sırasıyla A, B, C  ve D, E, F olarak isimlendirilirse AB uzunluğunun BC uzunluğuna oranı DE uzunluğunun EF uzunluğuna oranına eşittir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar