Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

Jeopolitik: Devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına jeopolitik denir.

Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeni ile siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Ülkemiz bu özelliğini ilk çağlardan beri korumakta ve devam ettirmektedir.

Cumhuriyet döneminde, Türkiye’nin jeopolitik önemi eskisine göre daha fazla anmıştır.

ikinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin jeopolitik önemi daha çok artmıştır.

1980’Ii yıllardan sonra Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlarda meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler jeopolitik önemi daha da pekiştirmiştir.

Türkiye’nin etnik tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu bölgelerdeki halkların bağımsızlıklarına kavuşmaları, Türkiye’yi bölgesel güç haline getirmiştir.

Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle farklı ticari, ekonomik, askeri ve siyasi uluslararası kuruluşa üyedir.

Türkiye’nin Üyelikleri

 • NATO
 • Avrupa Konseyi
 • Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD
 • Karadeniz Ekonomik işbirliği (KEİ)
 • Ekonomik işbirliği Örgütü ECO
 • G-20
 • İslam işbirliği Teşkilatı (iKO)

Türkiye’nin Jeopolitikliğinde Etkili Olan Unsurlar:

Değişmeyen unsurlar, değişen unsurlar ve zamandır.

Değişmeyen unsurlar

 • İklim
 • Su
 • Bitki örtüsü
 • Stratejik unsurlar
 • Jeolojik ve jeomorfolojik özellikler
 • Coğrafi bütünlük (ada, kıyı vb.)

Değişen unsurlar

 • Ekonomik değerler
 • Sosyokültürel değerler
 • Politik değerler
 • Bilimsel ve teknolojik değerler
 • Askeri değerler] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar