Türkiye’de Sanayi ve Dağılışı Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYE’DE SANAYİİ

Sanayi ve Ticaret Odalarının Amaçları

 • Ticaret ve sanayi ile ilgili incelemeler yapmak.
 • Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak.
 • Bulunduğu yerin ticari örf-adet ve kurallarını tespit etmek
 • Mesleki konularda bakanlıklara, illere ve belediyelere teklif ve isteklerde bulunmakla görevlidir.

İstanbul’un sanayide kuruluş yeri olarak seçilmesinin nedenleri:

 • Ulaşım ağının gelişmiş olması
 • Hammaddenin kolay temin edilmesi
 • Tüketimin fazla olması
 • Nüfusun fazla olması
 • İş gücü ihtiyacının kolay karşılanması
 • Osmanlı döneminden bu yana sanayinin batı bölgesinde olması
 • Sermaye birikimi

Besin (Gıda) Sanayisi

Un ve Unlu Mamüller

 • Buğday ve diğer tahıl ürünlerinden elde edilir.
 • Tahıllara uygun kurak ve yarı kurak bölgelerde yoğunlaşmaktadır.
 • Besin sanayisinin en yaygın ve en eski koludur.

Şeker

İlk şeker fabrikaları Uşak ve Alpullu (Kırklareli)

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuştur.

Şeker pancarı çabuk bozulduğu için şeker fabrikaları ile aynı bölgede bulunur.

Et ve Et Ürünleri

Hayvancılıkla paralellik gösterir.

Yaz yağışının olduğu Erzurum, Kars, Ardahan platosu ve Karadeniz yaylalarında büyükbaş hayvancılık

Kurak ve yarı kurak bölgelerde ise küçükbaş hayvancılık yaygındır.

Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri bulunur.

Tütün ve Alkol Sanayisi

Türkiye’de üretilen tütün Tekel Genel Müdürlüğüne ait tütün işleme tesislerinde ve sigara fabrikalarında işlenmektedir.

Alkollü İçki

İçki fabrikaları genellikle hammadde üretim alanlarının yakınında kurulmuştur.

Üzüm, arpa, anason, patates, çavdar ve şerbetci otu gibi bitkiler alkollü içeceklerin hammadesi olarak kullanılır.

Dokuma – Deri – Giyim Sanayi

Pamuklu Dokuma

Pamuğun üretildiği ya da kolay ulaştığı kesimlerde yoğunlaşmıştır.

Ege, Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

Yünlü Dokuma

Yünlü kumaş, yün ipliği, yünlü örme, halıcılık ve kilimcilik yapılmaktadır.

İpekli Dokuma

Marmara Bölgesinde ipek böceği ve suni ipek üretim alanlarında yoğunlaşmıştır.

Deri

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Kayseri, Erzurum, Kars, ve Sarıkamış gibi hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.

Giyim

Büyük şehirlerin etrafında yoğunlaşmıştır. (Pazar)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar