Türkiye’de Ormancılık Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Türkiye’de Ormancılık

Ormanlar doğal sistemler içerisinde büyük öneme sahip alanlardır. Atmosferdeki oksijen – karbondioksit dengesinin sağlanması, erozyonun  önlenmesi, doğal yaşamın korunması ormanların ekolojik yararlarından bazılarıdır. Ekolojik yararları dışında ormanlar insanların çeşitli faaliyetleri amacıyla yararlandığı doğal bir kaynaktır.

Ormanların doğal kaynak olarak kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır:

  • Tomruk ve kereste üretimi
  • Mobilyacılık
  • Kâğıt sanayisi
  • İnşaat
  • Ambalaj sektörü

Türkiye’nin sahip olduğu yaklaşık 22,3 milyon hektar orman alanı, ülke yüz ölçümünün %28,6’sını kaplamaktadır. Bu alanların büyük bölümü kıyı bölgelerinde yer almaktadır.

Türkiye’deki orman arazilerinin hepsi aynı kalitede değildir. Toplam orman arazilerinin yaklaşık %50,1’i verimli, %49,9’u da verimsiz orman niteliğindedir.

Türkiye’de ormanlardan en yaygın olarak yararlanma kereste üretimidir. Türkiye’de üretilen kerestelerin yaklaşık %70’i inşaat, %2O’si mobilya, %10’u da ambalaj ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır.

Türkiye’de ormanlardan kerestecilik dışında tomruk, maden ve telefon direği, kâğıt ve lif yonga odunu üretimi amacıyla da yararlanılmaktadır. Ayrıca bunlar dışında ormanlar özellikle bazı kırsal alanlarda yakacak ihtiyacının karşılanmasında da kullanılmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar