Türkiye’de Çevre Koruma Projeleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Türkiye’de Çevre Koruma Projeleri

 • Son dönemlerde sulak alanların azalmasına bağı yapılan projelerin sayısında artış olmaktadır.
 • Sulak alanlarda yağmur ormanları gibi yüksek miktarda oksijen üretmesi Türkiye’yi bu projelere yöneltmiştir.
 • Akarsular, bataklıklar, göller ve diğer su kaynakları canlılar için yaşam alanı oluşturmaktadır.
 • Türkiye’de Ortadoğu ülkelerinin su kaynakları bakımından en zengin olan yeridir.
 • Sulak alanlarla ilgili yaratılan projelerden biri de Ulubat Gölü ile ilgilidir.
 • Ulubat Gölü’nün çevresinde verimli toprakların bulunması ve iklim koşullarının yoğun olması nedeniyle tarım faaliyetleri oldukça yoğundur.
 • Ulubat gölünün çevresinde insanlar balıkçılık, hayvancılık ve tarım faaliyetleriyle uğraşmaktadırlar.
 • Ulubat gölü Manyas kuş gölüne yakın olması nedeniyle kuş çeşitliliği ve sucul bitkiler açısından önemli bir göldür.
 • Turna ve sazan gibi balıklar ekonomik öneme sahiptir.
 • Ulubat gölü projesi gölden yararlanan insanların katılımıyla gölü korumak için oluşturulmuş bir projedir.
 • Ulubat gölü 1998’de Ramsar alanı statüsüne kavuşmuştur.

Ulubat Gölü Projesinin Hedefi

 • Göl kirliliğinin önlenmesi
 • Gölde balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Gölün doğal kaynaklarının akılcı kullanımının sağlanması
 • Göldeki yabani hayatin zenginleştirilmesi

Ulubat Gölü Projesi ile Gölde Meydana Gelen Değişimler

 • Mustafa Kemal Paşa Çayı’nın göle döküldüğü yerdeki kirlilik azaltılmıştır.
 • Avcılık faaliyetleri azaltılmıştır.
 • Yerleşim birimlerindeki evsel atıklar arıtılmıştır.
 • Avcılık denetimi ile Turna balığı sayısı artmıştır.
 • Mantar hastalığı nedeniyle kerevit avlanamazken yeniden kerevit avlanmaktadır.
 • Leyleklerin sayısını azaltan engeller ortadan kaldırılmıştır.
 • Ulubat Gölü’nün doğal ve kültürel değerlerinin korunması yönünde eğitim ve bilinç düzeyi artmıştır.
 • Dünya yüzeyinin %5’i koruma altındadır. Koruma altındaki bu oran gelişmiş ülkelerde %10’a kadar çıkmaktadır.
 • Türkiye’de milli parklar tabiatı korunma alanları tabiat parkları ve tabiat anıtları olmak üzere dört farklı koruma alanı oluşturulmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar