Türkiye Nüfusunun Geleceği Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYE NÜFUSUNUN GELECEĞİ

Bir ülkede nüfusun gelecekteki durumu hakkında tahminler yapabilmek için nüfus projeksiyonları oluşturulur. Nüfus projeksiyonları ile doğum, ölüm ve göç hareketlerinin ilerideki eğilimlerinden de yararlanarak varsayımlara dayanarak nüfusun gelecekteki durumu hakkında tahmin yapılabilir.

Türkiye nüfusunda ön görülen değişimler çeşitli nüfus artış hızları da dikkate alınarak yapılmış projeksiyonlarla ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bu yöntemle geleceğe yönelik tahminler de yapılabilir. Önceden yapılan tahminlere göre Türkiye nüfusunun 2000 yılında 70 milyona yaklaşacağı tahmin edilmiş ve sayım sonucunda 68,5 milyon olduğu görülmüştür. 2011 yılında ise Türkiye’nin nüfusunun 77 milyon civarında, 2020 yılında ise 84 milyon civarında olacağı tahmin edilmiştir. Türkiye nüfusunda öngörülen bu değişimler nüfus artış hızı dikkate alınarak yapılmış projeksiyonlar ortaya konulmuştur.

Nüfus artış hızı ve büyüme oranı değişmediği takdirde Türkiye’nin 2 katı nüfusa sahip olması için 26 yıl gerekmektedir. Nüfus projeksiyonları, matematiksel formüllerle nüfus konusunda ileriye dönük tahminler yapar. Ancak bu tahminler, normal şartlar göz önüne alınarak yapıldığı için ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarında meydana gelen değişiklikler nüfus projeksiyonlarında da değişikliklere neden olacaktır.

Örneğin; Türkiye’de 1995-2000 döneminde doğurganlık oranının %2,4’e düşeceği tahmin edilmiş, ancak bu tahmin gerçekleşmemiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar