Türk Kültürünün Genel Özellikleri 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya
  • Türk kültürünün çıkış noktası olan Orta Asya, Hint, Çin ve Tibet kültürlerine komşudur.
  • Türkler iklim koşullarında meydana gelen şiddetli kuraklık, bozkır alanlarının kuruması, toprakların verimsizleşmesi ve nüfusun hızla artmasından dolayı Anadolu’ya gelmişler, Yunan kültürü, İslam kültürü ve Pers kültürüyle komşu olmuşlardır.
  • Türkler geçmiş dönemlerden günümüze kadar devlet sistemleri, yönetim biçimleri, hukuk kuralları gibi birçok kültür ögesine katkıda bulunmuşlardır. İlk atı evcilleştiren, ilk kağıt parayı basan ve ilk kumaşı dokuyan Türklerdir.

Türk Kültürünün Genel Özellikleri

  • Dünya’nın en eski kültürlerinden birisidir.
  • Türk kültürü hem göçebe, hem de yerleşik hayat tarzına ait özellikleri barındırır.
  • Tarım ve hayvancılık faaliyeti en önemli geçim kaynaklarıdır.
  • Orta Asya bozkır kültürü yaşamlarında etkilidir.
  • Birçok kültürü etkilemiş, aynı zamanda etkilenmiştir.
  • İnsan sevgisini, hoşgörüyü ve barışı çok önemseyen bir kültüre sahiptir.
  • Türkler, sırayla Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır.

ÖRNEK:

Farklı kültür bölgeleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplumlar farklı kültürlerden etkilenmez ve farklı kültürleri etkilemez.
B) Afrika kültürü etnik, dil ve din yönünden çeşitlilik gösterir.
C) Türk kültürünün çıkış noktası olan Orta Asya; Hint, Çin ve Tibet kültürüne komşudur.
D) Flus ve Slav kültürü Balkanlar ve Avrupa’ya kadar yayılış göstermektedir.
E) Çin ve Hint kültürü Avrupa kültürüne göre daha eski ve köklüdür.

Toplumlar farklı kültürlerden etkilenir ve farklı kültürleri etkiler. Çünkü kültür dinamiktir. Cevap: A] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar