Türk Hat Sanatını Geliştirenler Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Türk Hat Sanatını Geliştirenler

Amasyalı Yakut

XIII. yüzyılda yaşamış olan sanatçı son Abbasi halifesi Mutasım’ın Türk kâtibidir. Hattat düz uçlara yazılan nesih ve sülüs yazı şeklini ka­lemin ucunu eğri keserek altı değişik biçimde yazmıştır. Aklam-ı sitte ya da altı kalem adı verilen bu yazı; sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki ve rika yazılarından oluşur. Amasyalı Yakut, Türk hat sanatının Osmanlılar Dönemindeki gelişimini hazırlayan sanatçı olmuştur.

Amasyalı Şeyh Hamdullah (XV. yüzyıl)

Hattatların kıblesi unvanını alan sanatçı Amasyalı Yakut’un geliştirdi­ği nesih ve sülüs yazılara Türk zevk ve estetiğini katmıştır. Cell ya­zıyı mimaride başarı ile uygulayan hattatın önemli eserleri arasında; İstanbul Bayezit Cami portalı şadırvanı ile avlu kapısındaki kitabeler, Amasya Bayezit Cami kitabesi ve çok sayıda Kur’an bulunur.

Ali Bin Yahya Sofi

XV. yüzyılda İstanbul Fatih Camii ile Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun kitabesini yazan sanatçı, Fatih devrinin önemli hattatlarındandır.

Ahmet Karahisari

XVI. yüzyılda eserler veren sanatçı Amasyalı Yakut’un etkisinde ça­lışmış ve celi yazıyı geliştirmiştir. Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı süslemeli Kur’an, İstanbul Süleymaniye Camii kubbe ve mihrap yazıları dikkat çeken eserleridir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar