Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

TÖVBE, HATADAN DÖNME VE İYİYE YÖNELME ERDEMİDİR

Tövbe: Geri dönmek, pişman olmak, bir şeyden vazgeçmek ve işlenen günahı terk ederek Allah’a dönmek anlamlarını ifade etmektedir. Tövbe, bireyin dinen kötü olandan, olumsuz huy ve davranışlardan uzaklaşarak samimiyetle iyi ve güzel olana yönelmesi ve önceden işlemiş olduğu hatasını itiraf edip pişman olarak bir daha yapmamaya karar vermesidir.

Af ve mağfiret dilemek, Allah’tan bağışlanma istemek demektir.

Takva: Allah’tan çokça korkma, günah işlemekten kendini sakınma, ibadetleri yapmada gönülden istekli olma ve Allah’a gönülden saygı ve sevgi duyma anlamlarına gelir.

Yapılan hatalardan ve işlenen günahlardan pişman olup dönmek mümkündür. Burada önemli olan, gönülden bir pişmanlık duyarak bir daha aynı yanlışı yapmamaya kararlı olmaktır. Bir Müslüman hata yaptığında, bir kusur veya günah işlediğinde hemen bunun farkına varmalı, tövbe istiğfar etmelidir. İnsan, her an hata yapabilmekte ve bazı günahlara düşebilmektedir. Onun için her gün tövbe ve istiğfarda bulunmalı, Allah’tan bağışlanmayı dilemeliyiz. İnsanın bu dünyadan ne zaman göçeceği bilinemez. Bu yüzden tövbe ve istiğfarı geciktirmemeli, her günü bir bağışlanma dilemeye fırsat bilmeliyiz.

AYET

“Rabb’ine hamt ederek tespihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir.” (Nasr suresi, 3)

”Yine onlar (takva sahipleri) ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe ve istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.”  (Al-i İmran suresi, 135)

İnsan akıllı bir varlık olarak yaptığı hataların farkına varabilir. Bu farkındalığın ardından hemen hatasından dönüp pişmanlığını rabbine dua ile sunmalıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar