] }

Soru: Kişi aynı anda birçok bireysel ve toplumsal role sahip olabilmektedir. Bir kişi evinde eş ya da baba işinde müdür, sendikada yönetici olabilir. Ayrıca her bir rolde farklı davranış ve sorumlulukları yerine getirebilir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Kişinin rolleri beraberinde sorumluluk da getirmektedir.
B) Bulunulan ortam kişinin rollerini etkilemektedir.
C) Birey, toplumda rol çeşitliliğine bürünebilir.
D) Rollerin dağılımında kişilerin cinsiyeti esas alınmalıdır.


Soru: Rollerimizden bazılarını seçme imkânımız yoktur. Evlat ya da kardeş olmak gibi biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen rollerimiz bunlardandır. Bazı rollerimiz de vardır ki bunlara isteğimizle, çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği rollerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, sonradan sahip olduğumuz rollerden biri değildir?
A) Sınıf başkanı B) Kardeş C) Öğretmen D) Doktor


Soru: Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz roller çok çeşitli olabilir. Bu çeşitliliği gün içerisinde bile yaşayabiliriz. Örneğin Ahmet Bey, gün boyu öğretmen rolünü üstlendikten sonra akşam pazara uğradığında müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise karısına karşı eş, çocuklarına karşı baba rolündedir. Evlerine misafir gelirse o anki eş ve baba rolüne ek olarak bir de ev sahibi rolünü üstlenir.
Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumun küçük bir modeli olan ailemizin içinde aynı anda birden fazla rol sahibi olabiliriz.
B) Ahmet Bey öğretmendir.
C) Ahmet Bey hem baba hem de ev sahibidir.
D) Bazı rollerimize doğuştan sahip oluruz.


Soru: Bir kişi hem anne hem öğretmen hem de sendika başkanı olabilir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İnsanların tek rolü vardır.
B) İnsanlar birden fazla role sahip olabilir.
C) Öğretmen iken anne olunamaz.
D) Rol kazanmak için üst düzey eğitim şarttır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar