Tenasüp


Kategoriler: Edebi Sanatlar (Söz Sanatları), Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

Anlamca birbiriyle ilgili ve birbirine uygun kelimeleri bir arada kullanma sanatına tenasüp denir.Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helâkim zehr-i dermanındadır

Bu beyitte anlamca birbiriyle ilgili olan “dert, derman, tabip, ilaç, zehir” kelimeleriyle tenasüp yapılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi