Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Söz Sanatları (Edebi Sanatlar), Türk Dili ve Edebiyatı

Anlamca birbiriyle ilgili ve birbirine uygun kelimeleri bir arada kullanma sanatına tenasüp denir.

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helâkim zehr-i dermanındadır

Bu beyitte anlamca birbiriyle ilgili olan “dert, derman, tabip, ilaç, zehir” kelimeleriyle tenasüp yapılmıştır.] }

"Kızları YGS'den o kadar yüksek puan almış ki yarısını seneye kullanacakmış."
Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Seni sanatçı saymalı, tek şiirle şair olmuşsun.
B) Sabah koşularında gittikçe hızlanıyorum.
C) Sabah trafiğinde boğulacağıma erkenden yola çıkarım.
D) Yağmur, bardaktan boşanırcasına yağıyordu.
E) Yüreğimdeki kıpırtılar, ilkbaharın neşe içinde gelmesindendir.

Aşağıdakilerin hangisinde "kinaye (değinmece)" sanatı vardır?
A) Bulmadım dünyada gönüle mekân
Nerde bir gül bitse etrafı diken
B) Bir nasihatım var zamana uygun
Tut sözümü yattıkça yat, uyanma
C) Bir gün gelecek sen de pişman olacaksın
Ey gonca bu cemiyeti her dem mi sanırsın?
D) Üzdü beni zalim kanlı yaramaz
Gayet çoktur, değil benim yaram az
E) Sırma saçlım, fidan boylum
Gelir salını salını


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar