Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Önemi 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya
 • Türkiye’deki arazinin önemli kısmı ekili-dikili alanlar ve ormanlardan oluşur.
 • Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısı tarımla uğraşmaktadır.
 • Kırsal nüfusun geçim kaynağıdır.
 • İmalat sanayisinin birçok iş kolunun ham maddesi tarım ürünlerinden oluşmaktadır.
 • Tarım ürünlerinin, çok çeşitli olması ve bol üretilmesi sonucu
 • Türkiye ihracatında önemli yer tutar.
 • Tarım ürünlerinin ihracatı ülkemize döviz girdisi sağlar.
 • İç ticarette önemli bir yere sahiptir.
 • Taşınması, pazarlanması gibi birçok iş kolu faaliyeti göstermektedir.
 • Taşımacılık sektöründe taşınan malların önemli bir kısmını tarım ürünleri oluşturur.
 • Tarım ürünlerinin işlenmesi ve satılması ile birçok kişi için geçim kaynağı sağlar.
 • Tarımın gelişmesi ekonomiye canlılık kazandırır.
 • Tarımın gelişmesine paralel olarak tarımla ilgili ihtiyaçları üreten sanayi kolları canlanmaktadır.

Destekleme Alımları ve Pazar

Destekleme alımı ve taban fiyat uygulaması fındık, tütün, şekerpancarı, buğday, çay, pamuk v.b dayanıklı ve sanayiye yönelik ürünlerde uygulanmaktadır.

Taban Fiyat: Bir ürünün devlet tarafından alımı için belirlenen fiyatıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar