Tarihi Bilgilerin Değişebilir Özelliği 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih
  • Tarihte bilgiler olayın geçtiği döneme ait verilere dayanır.
  • Zamanla yeni belge ve bulguların elde edilmesiyle yeni bir bilgi elde edilebileceği gibi mevcut bilgiler de değişime uğrayabilir.

Hatırlatma

  • Yakın zamana kadar Osmanlı Devleti’nin bilinen ilk parasının Orhan Bey zamanındaki gümüş akçe olduğu söylenirken yeni bulgular ilk Osmanlı parasının Osman Bey’in zamanında basılan bakır akçe olduğunu göstermektedir.
  • İlk Türk devletlerinden Türgişlerin, parayı ilk kullananlar Türk topluluğu olduğu bilinirken; 2006’dan itibaren gün ışığına çıkarılan 98 Kök Türk parasının varlığı Türk tarihinde bilinen ilk parayı Kök Türklerin kullandığını kanıtlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar