Kategoriler: İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih

İnsanlık tarihinde yazının icadından önceki dönemlere tarih öncesi, yazının icadından sonraki dönemlere de tarih çağları denilmiştir. Tarih öncesi dönemlendirmede insanların kullandıkları araç gereçler dikkate alınmıştır. Yazının icadından sonraki dönemlendirmede ise daha çok uygarlaşma düzeyi dikkate alınmıştır.

Üç Çağ Sistemi: Tarih öncesi devirler ilk kez C. W. Thomsen (Tamsın) tarafından arkeolojik sıralama dikkate alınarak taş, tunç ve demir devri şeklinde üçe ayrılmıştır. Buna “Üç Çağ Sistemi” adını vermiştir. 1865 yılında J. Lubbock (Labık) “Üç Çağ Sistemi”ni yeniden ele alarak Taş Çağını; Eski (Paleolitik) ve Yeni (Neolitik) Taş Çağı şeklinde ikiye ayırmıştır. Bu sıralama bazı değişikliklerle günümüze kadar devam etmiştir.

Çağ: Siyasi, sosyal, ekonomik açıdan benzer özellikler taşıyan, insan yaşamında birçok değişikliklere ve yeniliklere yol açan önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten zaman dilimlerine çağ denir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar