Tanzimat ve Islahat Fermanı Maddeleri 7.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

TANZİMAT FERMANI

Osmanlı Devleti, Batı’daki gelişmeleri takip ederek demokratikleşmeyi sağlamak için 1839’da Tanzimat Fermanı‘nı ilan etti. Tanzimat Fermanı, padişah ile halk arasındaki ilişkileri düzenleyen ilk yazılı belgedir. Padişah, yayımlanan bu fermana ve hazırlanacak kanunlara saygı göstereceğine yemin etti Böylece padişah, kendi yetkilerinin üstünde kanun gücünü tanımış oldu.

Tanzimat Fermanı’nın maddeleri şunlardır:

1. Müslüman, Hristiyan ve Musevi bütün halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.

2. Herkesten belli yöntemlere ve kazancına göre vergi alınacaktır.

3. Askerlik işleri sağlam kurallara bağlanacaktır.

4. Herkes kanun önünde eşit tutulacaktır.

5. Herkes mal ve mülküne sahip olacak ve miras bırakabilecektir.

6. Görevden alınan veya ölen devlet adamlarının malvarlığına el koymak olan müsadere usulü kaldırılacaktır.

ISLAHAT FERMANI

Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile toplumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla tüm vatandaşlarına bazı haklar tanıdı.

Daha sonra 1856’da Islahat Fermanı yayımlandı. Osmanlı Devleti, bu ferman ile azınlıklara tanıdığı hakları daha da genişleterek kaynaşmış bir Osmanlı toplumu oluşturmak istedi.

Islahat Fermanı’nın maddeleri şunlardır:

1. Bütün Osmanlı halkının can, mal ve namusu korunacak ve kanun önünde eşit sayılacaktır.

2. Herkes dil ve din Özgürlüğüne sahip olacaktır.

3. Devlet hizmetlerine, askerlik görevine ve okullara Müslüman olmayanlar da alınacaktır.

4. Herkesten kazancına göre vergi alınacaktır.

5. Mahkemeler açık yapılacak; ticaret, ceza ve cinayet davaları için karma mahkemeler kurulacaktır.

6. Rüşvet önlenecektir.

7. Resmî yazılarda azınlıklar için olumsuz sözler kullanılmayacaktır.FAQ

1. Müslüman, Hristiyan ve Musevi bütün halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır. 2. Herkesten belli yöntemlere ve kazancına göre vergi alınacaktır. 3. Askerlik işleri sağlam kurallara bağlanacaktır. 4. Herkes kanun önünde eşit tutulacaktır. 5. Herkes mal ve mülküne sahip olacak ve miras bırakabilecektir. 6. Görevden alınan veya ölen devlet adamlarının malvarlığına el koymak olan müsadere usulü kaldırılacaktır.

1. Bütün Osmanlı halkının can, mal ve namusu korunacak ve kanun önünde eşit sayılacaktır. 2. Herkes dil ve din Özgürlüğüne sahip olacaktır. 3. Devlet hizmetlerine, askerlik görevine ve okullara Müslüman olmayanlar da alınacaktır. 4. Herkesten kazancına göre vergi alınacaktır. 5. Mahkemeler açık yapılacak; ticaret, ceza ve cinayet davaları için karma mahkemeler kurulacaktır. 6. Rüşvet önlenecektir. 7. Resmî yazılarda azınlıklar için olumsuz sözler kullanılmayacaktır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar