Sümerler

Kategoriler: Tarih

1. Sümerler MÖ. 4000 yıllarında Orta Asya’dan aşağı Mezopotamya’ya gelerek yerleştiler. Bölgedeki bataklıkları kurutarak tarıma açtılar.
2. Sümer dilinin Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil olması ve bir çok kelimenin Türkçe’deki kelimelerle benzerlik göstermesi bu kavmin Orta Asya’lı olma tezini doğrulamaktadır.
3. Sümerler, site adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşadılar. Bu nedenle de tarihleri boyunca merkeziyetçi bir yönetim kuramadılar.
4. Sümer şehir devletlerinin (Ur, Uruk, Kiş, Nippur, Lagaş… vs) başında Patesi adı verilen Rahip Krallar yer alırdı, bu durum Sümerlerin “Teokratik” bir yönetime sahip olduklarını gösterir.
5. Sümerler’in insanlık tarihine en büyük katkıları, MÖ. 3000’de çivi

6. Sümerler, Ziggurat adı verilen yedi katlı tapınaklar inşaa ettiler. Zigguratlar bir çok amaca hizmet ederdi. Bunların en üst katı rasathane olarak kullanılırdı, bu da Sümerler’de astronominin gelişmesini sağladı.
UYARI: Sümerler MÖ. 3000’de yazıyı bularak tarihi devirleri başlatmıştır.

7. Sümerler astronominin gelişmesine bağlı olarak ay yılına dayalı takvimi ve güneş sistemine ait 5 gezegeni ve burçları buldular, ayrıca birim çemberin iç açılarının toplamını da 360˚ olarak hesapladılar.
8. Sümer şehir devletlerinden Lagaş Sitesinin kralı Urgakina isyan ederek Sümerlerdeki teokratik yapıyı bozmuş ve laik olan tarihin ilk yazılı kanunlarını hazırlamıştır. Bu yasalarda cezalar fidye esasına dayalıydı. Cezaların karşılığı malla ödenirdi. (Bu durum Sümer yasalarının ılımlı olduğunu gösterir.)
9. Sümerler yazıyı bulmuş olmalarından dolayı edebi eserlerini de yazıya geçirdiler. Bunlar arasında Yaratılış Manzumesi, Gılgamış Destanı ve Tufan Menkıbesi gösterilebilir.
UYARI: Sümerler tüm bu etkinlikleriyle Mezopotamya Medeniyeti’nin temellerini attılar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar