Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması (12 Ocak 1920)


Kategoriler: Tarih

OSMANLI PARLAMENTOSU’NUN SON KEZ TOPLANMASI (12 Ocak 1920)

Amasya Görüşmeleri’nden sonra İstanbul Hükümeti, Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını kabul etmişti. İtilaf Devletleri seçimleri saltanat yanlılarının kazanacağını sandıkları için meclisin toplanması çalışmalarına müdahale etmediler.Mustafa Kemal milletvekili seçilmesine rağmen, İstanbul Hükümeti’nin kendisi hakkında çıkarmış olduğu tutuklama kararı nedeniyle Mebusan Meclisi’nin toplantısına katılmayarak Mebusan Meclisi’ne katılacak olan millet vekileriyle bir ön görüşme yaptı ve şu taleplerde bulundu;

– Mustafa Kemal gıyaben meclis başkanı seçilecek.
– Mecliste Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulacak.

Yorum:
Mustafa Kemal’in Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulmasını istemesindeki amacı; Vatanın bütünlüğü ile ilgili alınacak kararlarda birlik içinde hareket edilmesini sağlamaktır.

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığıyla ilgili kararlar alınacak. 12 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisi toplanarak çalışmalara başladı. Ancak meclistekilerin çoğunluğu saltanata bağlı olduğu için Mustafa Kemal başkanlığa seçilemedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulamadı. Bunun yerine Felah-ı Vatan adıyla yeni bir grup oluşturuldu. 28 Ocak 1920’de de vatanın bütünlüğüyle ilgili kararlar alındı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi