Kategoriler: Madde ve Özkütle
  • Sıvıların hacimleri ölçekli kaplar kullanılarak ölçülür. Laboratuvar ortamında üzeri bölmelendirilmiş dereceli silindirik kaplar kullanılır.
  • Birbirine karışmayan ve birbiri içinde çözünmeyen sıvılar bir kaba konulduğunda toplam hacim sıvıların ayrı ayrı hacimlerinin toplamına eşit olur.
  • Alkol – su karışımında durum böyle olmaz. Su ile alkol birbirine karıştırıldığında karışımın hacmi, su ile alkolün ayrı ayrı hacimlerinin toplamından küçük olduğu görülmektedir. Bu durum, sıvıların da içinde boşluk olduğunu ve çözücü sıvının bu boşlukları doldurduğunu gösterir.

 ] }

Süt, meyve suyu, kola gibi sıvıların bulundu- ğu kapların üzerinde 1 litre, 500 santilitre yazdı- ğını görmüşüzdür. Evimize gelen su faturalarına baktığımızda kullandığımız suyu m3 cinsinden yazdığını görmüşüzdür. Babanız arabasına benzin alırken "20 litre ya da 50 litre benzin doldur." gibi cümleler kullanmıştır. Bu bize gösteriyorki sıvıların belli bir hacmi vardır. Fakat bir şekli yoktur.

Sıvılar içinde bulunduğu kabın şeklini alır. Silindirik bir kaba konulan sıvının hacmi silindirin hacminden, dikdörtgen prizma şeklinde olan bir kaba konulan sıvının hacmi dikdörtgen prizmanın hacminden bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar