Sıvıların Hacmi


Kategoriler: Madde ve Özkütle

  • Sıvıların hacimleri ölçekli kaplar kullanılarak ölçülür. Laboratuvar ortamında üzeri bölmelendirilmiş dereceli silindirik kaplar kullanılır.
  • Birbirine karışmayan ve birbiri içinde çözünmeyen sıvılar bir kaba konulduğunda toplam hacim sıvıların ayrı ayrı hacimlerinin toplamına eşit olur.
  • Alkol – su karışımında durum böyle olmaz. Su ile alkol birbirine karıştırıldığında karışımın hacmi, su ile alkolün ayrı ayrı hacimlerinin toplamından küçük olduğu görülmektedir. Bu durum, sıvıların da içinde boşluk olduğunu ve çözücü sıvının bu boşlukları doldurduğunu gösterir. 

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi