Simyadan Kimyaya Geçiş

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Simyadan Kimyaya

Aristo’nun dört element kavramının yıkılmaya başlaması ve madde var olduğuna inanılan flojiston (ateş ruhu) kavramının yıkılması simyadan kimyaya geçişi sağlamıştır. Rönesans döneminde bilim insanlarının, yeni bilimsel bulgular ve ayırma tekniklerini keşfetmesi ile tıp, eczacılık, boyacılık gibi bir çok alanda kimyasal buluşlar yapılmıştır. Hollandalı kimyacı Van Helmont (Van Helmont) deneylerinde teraziyi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel özellik kazandırmıştır.

Robert Boyle elementi maddenin parçalanamayan en küçük yapı taşı olarak tanımlamıştır.

Boyle Element Tanımı: Kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan maddelere element denir. Bu arada yapılan çalışmalar sonucunda oksijen gibi bir çok yeni element keşfedilmiştir.

Fransız kimyacı Antoine-Laurent Lavoisier (Antuan-Loran Lavuaziye) büyük hassasiyetlerle ölçümler yaptığı deneyler sonu- cunda elementlerin birleşerek maddeleri oluşturduğunu savunmuş ve tepkimelerde toplam kütlenin değişmediğini belirlemiştir. Kütlenin korunumu ile simyacıların ateş ruhu kavramını yıkmıştır. Birden çok elementin birleşerek oluşturduğu maddeleri “bileşik” olarak adlandırmıştır.

Robert Boyle ve Antoine-Laurent Lavoisier kimyaya yaptıkları katkıdan dolayı modern kimyanın babası unvanını almışlardır. 1950’li yıllara gelindiğinde ise doğadaki pek çok element bulunmuş ve adlandırılmıştır.

Atom çekirdeğinin keşfi ve atomun parçalanabilir olduğunun anlaşılması ile birlikte atomik düzeyde yapılan çalışmalarla kimyadaki gelişim hızlanmıştır. Günümüze kadar yapılan kimyasal araştırma ve gelişmeler, yaşam kalitemizi olağanüstü iyileştiren ve sayısız alanda teknolojinin ilerlemesine yardımcı olan polimerler (kauçuk ve naylon), seramikler (pişirme gereçleri), sıvı kristaller (elektronik göstericilerde kullanılan) elektronik devreler, farklı özelliklerdeki alaşımlar gibi yeni maddelerin bulunmasını sağlamıştır. Günümüzde bilgisayar ve elektronik malzemelerden yararlanan kimyacılar maddelerin yapısını çok daha iyi tanıyabilmekte ve insan hayatını kolaylaştıracak yeni buluşlara çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.

Modern Element Tanımı: Proton sayısı aynı olan atomların oluşturduğu saf maddedir. Modern element tanımına göre her elementin atomu farklıdır.

Sonraki konular
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar