Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

Fiil kök ya da gövdesinden türeyen ve cümlede çoğunlukla sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir. Sıfat-fiil ekleri, “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, —ecek, —miş” ekleridir. Sıfat-fiiller; geniş, geçmiş ve gelecek zaman anlamı taşırlar.

Aşağıdaki altı çizili sözcükler sıfat-fiildir.

 • Seni seven oğlan neylesin malı.
 • Sen kaçan ürkek bir ceylansın dağda.
 • Kör olası çöpçüler, aşkımızı süpürmüşler.
 • Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç.
 • Koşar adımlarla geliyordu çocuklar.
 • Tanıdık insanlara rastladık d’ günde.
 • Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyeyim.
 • Görecek günler var daha aldırma gönül aldırma
 • Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,
 • Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.
 • Gidecek yerim mi var
 • Diyecek sözüm mü var.
 • Yıkılası dağlar var aramızda
 • Giden gelmiyor acep nedendir?
 • Söylenecek söz kalmadı artık.
 • Gittiğin yağmurla gel.
 • Gitmiş sevgilinin ardından ağıt yak.
 • Unutulmaz bir film izledik.
 • Ben peşine düşmüş bir canavarım.
 • Kaymağı seven mandayı yanında taşır.

Sıfat—fiil olan her sözcük sıfat tamlaması oluşturmaz, bazen adlaşmış sıfat da olabilir.

Sıfat-fiil ekini alan sözcükler, isim-fiillerde olduğu gibi sıfat-fiil özelliğini yitirip kalıplaşmış isim olabilirler. Dolmuş, çağlayan, açacak, keser, gelecek, geçmiş… Bu sözcüklerin sıfat-fiil olup olmadığı cümledeki anlamlarından anlaşılır.

“-mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinin aynı zamanda kip eki olarak da kullanılabildiğine dikkat edelim. Bu ekler, çekimlenen bir sözcüğe gelmişse ya da yüklem olan bir sözcüğe gelirse genellikle kip eki sayılır.

‘-dık” ve “-acak” ekleriyle oluşturulan sıfat-fiiller iyelik eki alabilir.

 • Benim doğduğum köyler de güzeldi.
 • Gideceğimiz son yer orasıdır.
 • Sen de anlat doğduğun köyleri.
 • Gittiğin yağmurla gel.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar