Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Kara ve Denizlerin Dağılışı


Kategoriler: Coğrafya, İklim Elemanları

Özgül ısıları arasındaki fark ve ısınma özellikleri nedeniyle, karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Bu duruma bağlı olarak;

  • Karalar üzerindeki günlük ve yıllık sıcaklık farkları denizlere göre daha fazladır.
  • Yıl içinde en soğuk ay Kuzey Yarım Küre’deki karalarda ocak ayında, denizlerde ise bir ay gecikerek şubat ayında görülür. Güney Yarım Küre’de durum tersi olur.
  • Yıl içinde en sıcak ay Kuzey Yarım Küre’deki karalarda temmuz ayında, denizlerde ise bir ay gecikerek ağustos ayında görülür. Güney Yarım Küre’de durum tersi olur.
  • Denizden esen rüzgarlar kışın ılıtıcı, yazın serinletici etki yapar.

Bilgi: Kuzey Yarım Küre’nin sıcaklık ortalaması, Güney Yarım Küre’ye göre 2 – 3 “C fazladır. Bu durumun nedeni, Kuzey Yarım Küre’deki karaların oranının Güney Yarım Küre’ye göre daha fazla olmasıdır. Karaların yeryüzündeki dağılışına bakıldığında Kuzey Yarım Küre’nin % 39’unun, Güney Yarım Küre’nin ise %19’unun karalarla kaplı olduğu görülür. Ayrıca bu duruma bağlı olarak izoterm (eş sıcaklık) eğrileri, Kuzey Yarım Küre’de daha fazla salınım yapar.

Dünya yıllık sıcaklık farkları haritası incelendiğinde şu sonuçlar çıkarılır:

  • Orta kuşakta, aynı enlemlerde karalardaki sıcaklık farkları okyanuslardaki sıcaklık farklarından fazladır.
  • En fazla sıcaklık farklarının enlem ve karasallığın etkisiyle, orta kuşaktaki karaların iç kesimlerinde (Özellikle Asya Kıtası ile Kuzey Amerika kıtalarının iç kesimleri) olduğu görülür.
  • En az sıcaklık farklarının enlem etkisiyle Ekvator çevresinde olduğu görülür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar