Savaşta Ve Barışta Türk Ordusu Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

SAVAŞTA VE BARIŞTA TÜRK ORDUSU

Uluslararası barışın sağlanması amacıyla, BM ve NATO kararıyla, 63 bin 686 Türk askeri, bugüne kadar 13 kez yurt dışında görev yapmıştır.

Halen Kâbil, Bosna Hersek, Kosova, Letonya ve Somali’de binlerce askerimiz görev yapmaktadır.

NATO ve BM’nin kararları doğrultusunda Türkiye, TBMM’den çıkarılan yasalarla birçok ülkeye asker göndermiştir.

Dünya barışının korunmasına yönelik BM barışı koruma faaliyetlerine Türkiye’nin katkısı, 1950 yılında Kore Savaşı ile başladı. Daha sonra Türk askeri Somali, Bosna Hersek, Adriyatik Denizi, Arnavutluk, İran, Irak, Kuveyt, Doğu Timor, Gürcistan ve Afganistan’da görev aldı.

Türk Askerinin Aldığı Görevler

Tugay seviyesindeki bir birlikle Kore Savaşı’na katılan TSK, 1950 yılında başladığı görevini 1953’te başarıyla tamamladı. Kore’de, BM’nin kararı uyarınca TBMM’nin aldığı karara dayanarak, dönüşümlü olarak toplam 52 bin Türk askeri görev aldı.

TüRK KIZILAYI

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti” adını almıştır. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından uygun görülen “Türkiye Kızılay Cemiyeti” adını almıştır.

Kızılay, insan kişiliğine saygıyı, karşılıklı anlayış, dostluğu, yardımlaşmayı, iş birliği ve sürekli barışı destekler.

Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, iş birliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır.

Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

TERÖR

İç ve Dış Tehdit

a) İç Tehdit: İç tehdidin esasını, yıkıcı ve bölücü unsurlar oluşturmaktadır. Yıkıcı ve bölücü unsurların hedefi, ülkede anarşi ve terör ortamı yaratarak devlet otoritesini sarsmaktır.

İç tehdit unsurları şunlardır:

 • Dil, din, ırk ve mezhep ayrılıkları konusunda yapılan kışkırtmalar
 • Siyasi rejimi ve devlet düzenini zorla değiştirmek için meydana getirilen anarşik olaylar
 • Sosyal rahatsızlıkları fırsat bilerek devlet aleyhine çıkartılan ayaklanmalar
 • Ülke ve millet bütünlüğünü bozmak için yapılan eylemler

b. Dış Tehdit: Dış tehdidin esasını, Türkiye’nin jeopolitik öneminden dolayı yabancı ülkelerin, ülkemiz üzerindeki emelleri oluşturmaktadır.

Dış tehdit unsurları şunlardır:

 • Türkiye’nin çevresinde ortaya çıkan savaşlar
 • Türk topraklarını parçalamaya yönelik planlar
 • Uluslararası alanda etkili olan siyasi planlar
 • Komşu ülkelerin Türkiye üzerindeki hedefleri
 • Sanayileşmiş ülkelerin Orta Doğu ve Türkiye’ye yönelik politikaları ;

Türk Ordusu ve Dünya Barışı

 • Somali 1993 – 1994 BM’nin oluşturduğu insani yardım amaçlı barış gücüne katkı sağlamak
 • Bosna — Hersek 1993 – 1995 BM’nin insani yardım için emniyetli bölgeler oluşturulması amacıyla kurduğu Koruma Kuvvetine katkı sağlamak
 • Bosna – Hersek 1995 – 1996 NATO’nun oluşturduğu Uygulama İstikrar Kuvvetine katkı sağlamaya devam etmektedir.
 • Arnavutluk 1997 Arnavutluk’ta insani yardımın güvenle dağıtılabilmesi için BM kararı ile oluşturulan çok uluslu birliğe katılmıştır.
 • Arnavutluk 1999 Makedonya ve Arnavutluk’taki mültecilere yardım etmek için oluşturulan İnsani Yardım Kuvvetine katılmıştır.
 • Kosova 1999 Kosova Krizi sırasında NATO’nun başlattığı hava harekâtına katılmıştır. Kosova 1999 NATO’nun oluşturduğu Çok Uluslu Güney Görev Kuvvetine katkısını sürdürmektedir.
 • Afganistan 2002 BM Güvenlik Konseyi tarafından oluşturulan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetine katkıda bulunmaya devam etmektedir.
 • Lübnan 2006 BM Güvenlik konseyi tarafından oluşturulan Lübnan Geçici Güvenlik Gücüne destek sağlamaya devam etmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar