Sanayi İnkılabı Nedenleri ve Sonuçları


Kategoriler: Tarih

Sanayi İnkılabı Yeni Çağ Avrupa Tarihi Konu Anlatımı Asaf Hoca Video

Sanayi İnkılabı, el tezgahlarından makine sistemine, yani seri üretime geçiş aşamasıdır. Sanayi İnkılabı’na geçiş XVIII. yy da İngiltere’de, ilk defa dokuma sektöründe gerçekleşmiştir.

Sanayi İnkılabı’nın Çıkış Nedenleri

1. Coğrafi keşifler, sonunda, zenginleşen Avrupa’nın Rönesansla birlikte bilim ve teknolojiye yönelmesi ve makineleşmenin başlaması,

2. Reform Hareketleriyle kilisenin bilim ve eğitim üzerindeki baskısının kalkması,

  • Az önce de belirttiğimiz gibi Sanayi İnkılabı, önce İngiltere’de dokuma alanında gerçekleştirilmiş, sonraları çelik, buhar gücü ve elektrik alanlarında ortaya çıkmıştır.
  • Sanayi İnkılabı İngiltere’den sonra Fransa, Belçika, Hollanda, ABD ve Japonya’ya da yayıldı.

Sanayi İnkılabının Sonuçları:

1. Üretimin hızı arttı; bol, ucuz ve kaliteli üretim başladı.

2. Küçük atölyeler yetmeyince büyük fabrikalar kuruldu.

3. Modern işçi sınıfı doğdu, işçi sınıfını koruyan sendikalar ve partiler kuruldu.

4. Liberalizm, sosyalizm ve kapitalizm gibi rejimler ortaya çıktı.

5. Üretimin artmasıyla ham maddeye duyulan ihtiyaç daha da arttı, bu da sömürgeciliğin artmasına ve sömürgecilik yarışlarına yol açtı.

6. Ekonomik rekabetin artması, I. Dünya Savaşı’na, I. Dünya Savaşı da II. Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar