Rönesans Nedenleri ve Sonuçları 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

1. XV. ve XVI. yüzyılda İtalya’da başlayan ve Avrupa’ya da buradan yayılan Rönesans’ın kelime anlamı “yeniden doğuş” demektir.

2. Ancak geniş anlamıyla Rönesans; edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmeler ve yeniliklerdir.

Rönesans’ın doğuş nedenleri;

a. Coğrafi keşifler ile ekonomik alanda doyuma ulaşan Avrupalı mesen sınıfının (sanata ilgi duyan) sanatçıya ve bilim adamlarına destek vermesi.
b. Haçlı Seferleriyle ucuz kağıt yapmayı öğrenen Avrupa’da okur – yazar oranının artması sonucunda fikir ve düşünce kitaplarının çoğalması
c. İslam aleminin Arapçaya çevirdiği İlk Çağ Hellen ve Roma Dönemine ait birçok eserin Haçlı Seferleri’yle Avrupa’ya götürülmesi ile bu eserlerin yeniden önem kazanması.
d. Fatih’in İstanbul’u fethetmesiyle Bizanslı bilginlerin İtalya’ya giderek bilimsel çalışmaları başlatması

UYARI: Rönesans’ın İtalya’da doğma nedenleri ise şunlardır;

a. Coğrafi konumu nedeniyle diğer Akdeniz ülkeleriyle ilişki kurmaya elverişli olması
b. Deniz ticaretiyle uğraşmasından dolayı ekonomik yönden zengin olması
c. Siyasi birliğin sağlanamamasından dolayı insanların özgür yaşıyor olması
d. İtalya’nın Katolik mezhebinin merkezi olması nedeniyle papayı ziyarete gelen Avrupalı kralların bol bağış yapmaları sonucu bölgede ekonomik refahın iyileşmesi sağlanması

Rönesansın Sonuçları;

  • Orta Çağ’ın skolastik düşüncesi etkisini yitirerek yerini deney ve gözleme dayanan pozitif düşünceye bıraktı.
  • Kilise ve papalığa duyulan güven sarsıldı. Bilim ve sanatta ise gelişmeler yaşandı.
  • Düşünen ve araştıran Hristiyanların yaptığı araştırmalar sonrasında Reform hareketlerinin zemini hazırlandı.
  • Yıpranmış Avrupa, Rönesans hareketleriyle modernleşti, güzelleşti.
  • Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa, Rönesans ile gereken bilgi seviyesine ulaşınca, Sanayi İnkılabı için gereken zemin oluştu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar