Elektriksel Enerji ve Güç

Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik

Elektriksel Enerji

Piller içlerindeki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Şekildeki devrede potansiyel farkı V olan bir pil R direncine bağlandığında direnç üzerinden i akımı geçer. i akımı oluştuğunda iletken içinden çok hızlı geçen elektronlar, iletkenin atom ve moleküllerine çarparak kinetik enerjilerini iletkene aktarırlar. Böylece iletken tel ya da direnç ısınır. Şekildeki devrede R direncinden t sürede i akımı geçtiğinde R direncinde açığa çıkan ısı enerjisi;

Ohm kanununda V = i.R olduğundan V yerine i.R yazıldığında

Bağıntıdan anlaşılacağı üzere pilin voltu ne kadar çoksa o kadar enerji açığa çıkacaktır. Ayrıca dirençten ne kadar çok akım geçirilirse ve akımın geçme süresi anarsa enerji artacaktır. Bir ütüden akım geçirildikçe Ütünün ısınması, yanan ampulün ısınması, çalışan fırının ısınması elektriksel enerjiye birer örnektir.

Elektriksel Güç

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi üzerinden akım geçen iletkenlerde enerji açığa çıkar. İletkende birim zamanda açığa çıkan enerjiye güç denir. P ile gösterilir. Birimi watt tır.

Güç = Elektriksel Enerji / Zaman

Grafikten anlaşılacağı üzere akım arttıkça güç akımın karesiyle doğru orantılı olarak artacaktır. Günlük hayatta kullandığımız birçok elektrikli aletlerin güç değerleri farklı farklıdır. Aşağıda bazı aletlerin güçleri verilmiştir.

Elektrikli Aletlerinin Harcadıkları Enerji

Günlük hayatla kullandığımız elektrikli ev aletlerinin üzerinde çalışırken bir saatle harcadıkları güç değerleri yazılıdır. Örneğin su ısıtıcısında 2300 W yazılıdır. Bunun anlamı ısıtıcı 1 saat çalıştığında 2300 W güç harcamaktadır.

LCD TV lerde 115 W yazılı olduğundan 1 saat çalışan TV 115 W, 2 saat çalışan TV 230 W enerji harcar. Bu şekilde bir evde günde ne kadar enerji harcandığı hesap edilir.

Lambalar Konusuna gitmek için tıklayın.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar