Peçenekler

Kategoriler: Tarih
  • X. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz’in kuzeyine yerleşen Peçenekler, Ruslarla mücadele ederek Rusların güneye inmelerini önlemişlerdir.
  • Oğuzlarla yaptıkları mücadeleyi kaybetmelerinin ardından Balkanlara geçmişlerdir. Varlıklarını sürdürdükleri dönemde teşkilatlanma yoluna gitmemiş ve devlet kuramamışlardır.
  • Bizans bünyesinde paralı askerlik yapmışlar Selçuklu-Bizans arasında yapılan Malazgirt Savaşı’nda taraf değiştirerek Selçuklu Devleti’nin kazanmasında etkili olmuşlardır.
  • Peçeneklerin varlığına Kıpçak Türkleri son vermiştir.



] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar