Osmanlıda Eğitim ve Öğretim Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Osmanlı Devleti, eğitim ve öğretime büyük önem vermiş, birçok eğitim – öğretim kurumu açmıştır.a) Medreseler

Osmanlı Devleti’nin ilk medresesi, Orhan Bey tarafından İznik’te kuruldu. Medreseler, genellike bir vakfa bağlı olur ve giderleri vakıflar tarafından karşılanırdı. Medreselerde bilim dili Arapça idi.

Osmanlı Devleti’nin en büyük medreseleri Yükselme döneminde Fatih dönemindeki Sahn-ı Seman Medreseleri ve Kanuni dönemindeki Süleymaniye Medreseleridir.

Medreselerde okutulan dersler; Dini dersler ile Fen – Sosyal Bilimleri olmak üzere iki kısma ayrılırdı.

1. Dini dersler: Kuran-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Siyervs.

2. Fen ve Sosyal dersleri: Matematik, Tıp, Astronomi, Tarih, Coğrafya, Felsefe vs.

b) Sıbyan mektepleri

Çocuklara okuma – yazma öğretilen bu okullar her mahallede bulunurdu.c) Enderun

İkinci Murat döneminde devlet adamı yetiştirmek için kurulmuş olan Enderun Mektebi gerçek kimliğine kavuşarak devşirme mektebi olma hüviyetinden çıkarılmış, devletin siyasi sistemi için gerekli idari ve mülki kadronun eğitimine de yönelmiştir.

Bu okula devşirme sistemi ile toplanan çocuk uradan yetişenler önemli devlet hizmların en yetenekli ve zeki olanları alınırdı. Betlerine atanırlardı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi