Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşları (1736 – 1739) Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşları (1736 – 1739)

Rusya ile ittifak yapan Avusturya, Osmanlı topraklarına saldırarak Niş Kalesi’ni ele geçirince Osmanlılar bu kez Avusturya’ya savaş açtı. Böylece Osmanlılar üç cephede de savaşmaya başladı.1736 – 1739 ( Osmanlı – Rus ve Osmanlı – Avusturya) Savaşları’nı Osmanlılar kazandı.

Bu savaşların ardından Fransa’nın ara buluculuğu ile Belgrat Antlaşmaları imzalandı (1739).

Bu antlaşmalara göre:

Belgrat Kalesi Osmanlılara bırakıldı.

Tuna ve Sava nehirleri Osmanlı – Avusturya sınırı kabul edildi.

Azak ve dolayları Osmanlılara bırakıldı.

Rusya’nın Karadeniz’de donanma bulunduramayacağı kabul edildi.

Belgrat Antlaşmaları;Karadeniz’in Türk Gölü olduğu son kez onaylanmıştır.

Osmanlıların Batı’da uzun süren bir barış dönemine girmesini sağlamıştır.

1740 Kapitülasyonları:

Fransa, Belgrat Antlaşması’na aracı olduğu için, Kanuni döneminden bu yana devam eden kapitülasyonları sürekli hale getirmeyi başarmıştır. 1740 Kapitülasyonları ile öncekilerde yer alan “Kapitülasyonlar, bu hakları tanıyan hükümdarlar döneminde geçerlidir.” maddesi kaldırılmıştır.

  • Savaşlar başarısızlıkla devam ederken III. Mustafa 1774’de öldü, yerine I. Abdülhamit geçti.
  • I. Abdülhamit Küçük Kaynarca Antlaşması’nı imzalayarak savaşa son verdi.

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

Osmanlı – Rus – Avusturya Savaşları

Abdülhamit döneminde başlayan savaşlar III. Selim döneminde de devam etti. Savaşlar devam ederken Fransız İhtilali (1789) başladı. Bunun üzerine Avusturya ihtilalin endişesiyle ateşkes isteyip savaştan çekildi. İmzalanan Ziştovi Antlaşması’yla Avusturya savaştan önceki sınırlarına geri çekildi (1792).

Bu antlaşmaya göre;

  • Dinyester Nehri, iki ülke arasında sınır kabul edildi.
  • Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu onaylandı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi