Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)

OSMAN BEY DÖNEMİ (1231 – 1324)

Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra Kayı boyunun başına geçmiştir. Bu dönemde Osmanlılar siyasi bir kimlik kazanmıştır. Ahilerin desteğini sağlamıştır. Bizans tekfurlarından Karacahisar, Yarhisar, İnegöl ve Bilecik alınmıştır. Koyunhisar Savaşı (1302) ile Bizanslı tekfurlarla yapılan savaşı kazanılmıştır.

Not: Osman Bey döneminde bakır madeninden ilk Osmanlı parası (Mangır) bastırılmıştır.

Not: Osmanlılarda ilk defa “Pazar vergisi (Bac)” Osman Bey döneminde toplanmıştır.


ORHAN BEY DÖNEMİ (1324 – 1362)


I. MURAT (Hüdavendigar) DÖNEMİ (1362 – 1389)


BİRİNCİ (YILDIRIM) BAYEZİD DÖNEMİ (1389 -1402)


FETRET DEVRİ (1402 – 1413)


II. MURAT DÖNEMİ (1421 – 1451)


İKİNCİ MEHMET’İN İLK SALTANATI (1444)

Edirne – Segedin Antlaşması’ndan sonra İkinci Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu İkinci Mehmet’e bırakarak saltanattan çekilmiştir.

Osmanlı Devleti’ndeki bu gelişmeden yararlanmak isteyen Haçlılar, Edirne Segedin Antlaşması’nı bozarak oluşturdukları yeni bir Haçlı birliğiyle harekete geçmişlerdir. Devlet adamlarının ısrarı üzerine İkinci Murat tekrar tahta geçmiş ve bunun sonucunda İkinci Mehmet’in ilk saltanatı kısa sürmüştür.Örnek: Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yer alan olaylardan biridir?

A) Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’ne bağlanması
B) Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
C) Bulgar Krallığı topraklarının Osmanlı ülkesine katılması
D) Kıbrıs Adası'nın fethedilmesi
E) Şehzade Cem'in II. Bayezid’e baş kaldırması

Çözüm: Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’ne bağlanması İkinci Mehmet dönemindedir.
Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması Yavuz Sultan Selim dönemindedir.
Kıbrıs Adası'nın ielhedilmesi Sokollu Mehmel Paşa dönemindedir.
Cem Sullan'ın isyanı İkinci Bayezid dönemindedir.
Ancak Bulgar Krallığı lopraklarının Osmanlı ülkesine katılması Yıldırım Bayezid döneminin; yani Kuruluş devrinin bir özelliğidir. Doğru cevap (C) seçeneğidir.

Örnek 2: Osmanlıların gelişmesinde; bulundukları coğrafi konum, diğer beyliklerin Osmanlıya duydukları sevgi, askeri, adli ve iktisadi kurumlarının düzenliliği ile gücün tek elde toplanması yani, merkeziyetçi anlayış etkili olmuştur.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisinin Osmanlının büyüyüp gelişmesinde etkili olduğu söylenemez?

A) Osmanlıların uç bölgelere yerleşmesi
B) Komşu Türk beyliklerinin Osmanlıyla iyi ilişkiler içerisinde olması
C) Osmanlı devlet teşkilatının sağlamlığı
D) Osmanlı hakimiyetinin paylaşım şekli
E) Yönetim şeklinin hanedanlık sistemine dayalı olması

Çözüm: Soru metninde, Osmanlının büyüyüp gelişmesinde etkili olan nedenlere yer Verilmiş ancak yönelim şeklinin hanedanlık sistemine dayalı olması gibi bir durumdan bahsedilmemiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar