1. Yıldırım Bayezid Dönemi (1389 -1402) Önemli Olayları TYT-AYT


Kategoriler: Ders Videoları

BİRİNCİ (YILDIRIM) BAYEZİD DÖNEMİ (1389 -1402)

Anadolu’daki Gelişmeler Osmanlı Devleti, Anadolu Türk siyasi birliğini sağladıktan sonra Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği’ni kurmuştur. Yıldırım Bayezid döneminde önem verilen konulardan biri de denizcilik ve donanma çalışmaları olmuştur. Orhan Bey döneminde Karesioğulları Beyliği’nden alınarak kullanılan Karamürsel’deki tersanenin dışında Osmanlı Devleti ilk kez Gelibolu’da kendisine ait bir tersane oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nde ilk İstanbul kuşatmaları bu dönemde yapılmış ancak çeşitli nedenlerden dolayı başarılı olunamamıştır.Niğbolu Savaşı (1396)

Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u kuşatması üzerine, zor durumda kalan Bizans’ın Avrupalı devletlerden yardım istemesi

Avrupalı devletlerin sürekli batı yönünde ilerleyen Osmanlı Devleti’nden rahatsız olması

Bunun üzerine harekete geçen Avrupalı devletler bir Haçlı ordusu oluşturarak Osmanlı Devleti’nin üzerine yürümüşlerdir. İlk kez Avrupalı bir Haçlı ordusu ile karşılaşan Osmanlı Devleti Niğbolu yakınlarında yapılan savaşı kazanmış ve Balkan Haçlılarından sonra Avrupalı Haçlılara karşı da üstünlük sağlamıştır.

Bu savaşın sonucunda;

Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Bosna – Hersek Beyliği Osmanlı koruyuculuğunu kabul etmiştir.Abbasi Halifesi Yıldırım’a “Rum Diyarının Sultanı” (Sultan-ı İklim—i Rum) unvanını vermiştir.

Ankara Savaşı (1402)

Nedenleri

Türk – İslam dünyasında liderliği ele geçirme düşüncesi

Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir ile Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un Timur’dan kaçarak Yıldırım’a sığınması

Anadolu Türk beyliklerinin Timur’u Yıldırım’a karşı kışkırtmaları

Timurun Çin seferi öncesinde batı sınırında güçlü bir devlet bırakmak istememesi

Timur’un Yıldırım Bayezid’den Osmanlı Devleti’nin bağımsızlık anlayışı ile bağdaşmayan isteklerde bulunması Ankara’nın Çubuk Ovası’nda yapılan savaşı, Osmanlı Devleti kaybetmiştir.

Sonuçları

Yıldırım Bayezid ve oğulları Mustafa ile Mehmet, Timur’a esir düşmüşlerdir.Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş ve Anadolu beylikleri Karesioğulları ile Eretnaoğulları hariç yeniden kurulmuşlardır.

İstanbul’un fethi yarım asır gecikmiştir.

Fetret devri başlamıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi