Orhan Bey Dönemi (1324 – 1362) Önemli Olaylar ve Özellikleri TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

ORHAN BEY DÖNEMİ (1324 – 1362)

Osman Bey döneminden beri kuşatılan Bursa fethedilmiş,

İlk kez gümüş (akçe) para bastırılmış,

Beylik olmaktan çıkan Osmanlılar devlete dönüşmüştür.

Kocaeli Yarımadası (İznik ve İzmit) yeniden kuşatma altına alınmıştır. Bu gelişmelerden rahatsız olan Bizans Osmanlı Devleti’nin batı yönündeki ilerleyişini durdurmak istemiştir. Bu amaçla yapılan Maltepe (Palekanon) Savaşı‘nı (1329) Bizans kaybetmiştir.

Bu savaşın sonucunda;

Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlanmış ve İznik ile İzmit ele geçirilmiştir.

Bizans Anadolu’da kaybettiği topraklarını Osmanlı Devleti’nden geri alma politikasından vazgeçmiştir.

Bizans savunmaya; Osmanlı Devleti taarruza geçmiştir.

Karesi Beyliği topraklarının Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla; Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda ilk adım atılmıştır.

Karesioğulları Beyliği donanması Osmanlı Devleti’nin denetimine girmiş ve Osmanlı Devleti’nde ilk kez denizcilik çalışmaları başlatılmıştır. Bizansa yardımlar karşılığında Kantakuzen, Çimpe Kalesi‘ni Osmanlı Devleti’ne vermiştir. Çimpe Kalesi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk toprağı olmuştur.

İskân (Yerleşme) Politikası:

Osmanlı Devleti,

 • Fethedilen yerleri Türkleştirmek
 • Fethedilen yerlerde kalıcı olmak
 • Yeni fetihler için askeri ihtiyaçları karşılamak
 • Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçişlerini sağlamak amacıyla, iskân politikası izlemiştir.

Bu politika ile;

 • Fethedilen yerler Türkleştirmiş,
 • Anadolu’da huzur ve güven sağlanmış,
 • Fetihler kalıcı hale getirilmiş,
 • Göçebe Türkmenlerin, yerleşik yaşayanlara zarar vermesi engellenmiştir.

Diğer Gelişmeler:

 • Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur.
 • İlk geçici Divan örgütü kurulmuş ve ilk vezir ataması yapılmıştır.
 • Sancaklara ilk kez subaşı ve kadı ataması yapılmıştır.
 • İznik’te ilk Osmanlı medresesi açılmıştır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar