1. Murat Dönemi (1362 – 1389) Önemli Olaylar TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

I. MURAT (Hüdavendigar) DÖNEMİ (1362 – 1389)

1363’te Sazlıdere Savaşı’nda Bizans ve Bulgar kuvvetleri mağlup edilerek Edirne ve Filibe ele geçirilmiş, Bizans’ın Avrupa ile kara bağlantısı kesilmiştir. Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetleri Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak amacıyla yeni bir Haçlı ordusu oluşturmuşlardır. 1364’te yapılan Sırpsındığı Savaşı‘nda Haçlılar mağlup edilmiştir.Bu savaşın sonucunda;

Bulgar Krallığı Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

Rumeli’deki fetihleri kolaylaştırmak için Bursa’dan sonra Edirne ikinci başkent yapılmıştır.

1371’de Sırplar Çirmen Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne yenilince Sırp Krallığı da Osmanlı Devleti’ne bağlanmış ve Osmanlı Devleti’nin Haçlılara karşı üstünlüğü iyice pekişmiştir.

1388’de ise bir Osmanlı keşif birliği Ploşnik’te Haçlılar tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Haçlılar cesaret alarak Osmanlı Devleti’ne karşı yeni bir ordu daha oluşturmuşlardır.

1389’da yapılan Birinci Kosova Savaşı‘nı Anadolu Türk beyliklerinin de yardımıyla Osmanlı Devleti kazanmıştır.

Bu savaşın sonucunda;

Osmanlı Devleti’nin Balkan hâkimiyeti pekişmiştir.Atina – Belgrad arası alınmıştır.

Bu savaşta Osmanlı Devleti ilk kez top kullanmıştır.

Birinci Murat savaş alanında bir Sırplı tarafından şehit edilmiştir.

Anadolu’daki Gelişmeler

Germiyanoğulları Beyliği’nden çeyiz karşılığı Kütahya, Tavşanlı ve Simav alınmıştır.

Hamitoğulları Beyliği’nden para karşılığı Akşehir, Seydişehir, Yalvaç, Karaağaç ve Isparta alınmıştır.

Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaşlar yapılmış ve Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü Karamanoğlları Beyliği’ne kabul ettirilmiştir.

Diğer Gelişmeler

Ülke yönetimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez eyalet sistemine geçilmiş ve Manastır merkezli Rumeli Beyler beyliği kurulmuştur.

Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla Ülke Padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışı getirilmiştir.Timar sistemi uygulamaya konulmuştur.

Devşirme sistemi oluşturulmuş ve Yeniçeri Ocağı kurulmuştur.

Topçu Ocağı kurulmuştur.

Kazaskerlik makamı kurulmuştur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi