Fetret Devri (1402 – 1413) Osmanlı Devletine Etkileri TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

FETRET DEVRİ (1402 – 1413)

Fetret Devri; Yıldırım’ın oğulları İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi arasında taht kavgalarıyla geçen dönemdir.

Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezid ve oğulları Mustafa ile Mehmet, Timur’a esir düşmüşlerdir. Ancak Yıldırım Bayezid’in oğullarından Timur’a esir düşen ve bir süre sonra kurtulan,

  • Mehmet, Amasya’ya,
  • İsa, Balıkesir’e,
  • Musa, Bursa’ya,
  • Süleyman, Edirne’ye yerleşmişlerdir.

Bu dönemde Mehmet Çelebi kardeşlerini ortadan kaldırarak Osmanlı Devleti’nin başına geçmiş ve ikinci kurucu unvanını almıştır.

Osmanlı Devleti’nin Fetret Devrinden Fazla Etkilenmemesinde;

  • Avrupa’da Yüzyıl Savaşları’nın yaşanması
  • Osmanlı ordusunun Ankara Savaşı’nda tamamen imha edilmemesi
  • Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulan beyliklerin kısa zamanda güçlenmemesi
  • Balkanlarda yaşayan halkın Osmanlı yönetiminden memnun olması
  • Bizans ve Balkanlarda siyasi karışıklıkların devam etmesi
  • Tımar sistemi ve Ahilik teşkilatının olumlu etkisi gibi durumlar belirleyici olmuştur.

Örnek:

I. İstanbul’un fethinin gecikmesi
II. Balkanlarda isyan hareketlerinin görülmesi
III. Anadolu Türk birliğinin bozulması
IV. Anadolu’da Türk beyliklerinin yeniden kurulması
V. Fetret Devri’nin başlaması

Yukarıda verilenlerden hangileri Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve IV    E) II  ve  V

Cevap B seçeneğidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar