Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Çözümlü Sorular 18.YY Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ (GERİLEME DÖNEMİ)

Bu Dönemin padişahları şunlardır:

  • İkinci Mustafa (1695 – 1703)
  • Üçüncü Ahmet (1703 – 1730)
  • Birinci Mahmut (1730 – 1754)
  • Üçüncü Osman (1754 – 1757)
  • Üçüncü Mustafa (1757 – 1774)
  • Birinci Abdülhamit (1774 – 1789)
  • Üçüncü Selim (1789 – 1807)

Çözümlü Örnek Sorular:

Aşağıdakilerden hangisi Üçüncü Ahmet döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) Kütüphanelerin açılması
B) İlk kâğıt fabrikanın kurulması
C) İtfaiye ocağının kurulması
D) İlk Türk matbaasının kurulması
E) Avrupa’nın önemli başkentlerinde daimi elçiliklerin açılması

çözüm

Avrupa’nın önemli başkentlerinde daimi elçiliklerin açılması Üçüncü Selim döneminde gerçekleştirilen bir yeniliktir. Doğru cevap (E) seçeneğidir.


Osmanlı devletinde askeri eğitim kurumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanmasına kaçıncı yüzyılda başlamıştır?

A)  XV.  B) XVI.  C) XVII.   D) XVIII.   E) XIX.

çözüm

Osmanlı devletinde askeri eğitim kurumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanmasına XVIII yüzyılda başlamıştır. Doğru cevap (D) seçeneğidir.


Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan son antlaşmadır.
B) Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştır.
C) Osmanlı Devleti’nin egemenliği altındaki Ortodoksların koruyuculuğu Rusya’ya verilmiştir.
D) Rusya’nın Karadeniz’deki etkinliğini artırmasına ortam hazırlamıştır.
E) Osmanlı Devleti’nin egemenlik sahasını daraltmıştır.

çözüm

Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan son antlaşma değildir. Doğru cevap (A) seçeneğidir.


XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin temel politikası; Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybedilen toprakları geri almaktır.

Buna göre aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti 1700 İstanbul Antlaşması ile kaybettiklerini geri almayı başarmıştır?

A) 1711 – Prut Antlaşması
B) 1718 — Pasarofça Antlaşması
C) 1739 — Belgrad Antlaşması
D) 1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması
E) 1791 — Ziştovi Antlaşması

Cevap: A


Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda ıslahat hareketlerinin genel özelliklerinden biridir?

A) Şiddet ve baskıya dayalıdır.
B) Avrupa takip edilmemiştir.
C) Sadece askeri alanda ıslahat yapılmıştır.
D) Islahatlar devlet politikası haline getirilmiştir.
E) Eski düzeni getirmekten çok, yenilikler amaçlanmıştır.

Cevap: D] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar