Ortak Mirası Koruma Yolları Nelerdir? 5.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

ORTAK MİRASI KORUMA YOLLARI

İnsanlığın ortak mirasını oluşturan sanat, düşünce, edebiyat ve bilim eserlerinin korunması gerekir. Çünkü bu ürünler, tüm insanlığın binlerce yıllık uğraşlarının ve bilgi birikiminin sonucu olarak ortaya konulmuştur.

İnsanlar, bu birikimleri koruyarak ve kuşaktan kuşağa aktararak günümüzdeki uygarlık düzeyine ulaşmışlardır.

Ortak mirası koruma yollarından bazıları şunlardır:

Kütüphaneler ve Müzeler: Günümüzde ortak mirasın korunması amacıyla birçok müze ve kütüphane kuruldu. Bilim, edebiyat ve düşünce ürünleri kütüphanelerde, sanat ürünleri ise müzelerde korunmaktadır. Ülkemizdeki müze ve kütüphanelerden bazıları şunlardır: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Ankara Millî Kütüphane’dir.

Uluslararası Kuruluşlar: Ortak mirası korumak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar da oluşturuldu. Bu kuruluşların en önemlilerinden biri de Dünya Anıtlar Vakfı’dır. Bu vakıf, korunmaya muhtaç tarihi eserleri ve sit alanlarının listesini her yıl yayımlar.

Ayrıca UNESCO ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu da önemli kuruluşlar arasındadır.

Yeni Teknolojiler: Günümüzde üretilen teknik araçlar ve bilgisayarlarda ortak miras ürünleri kayıt altına alınıp saklanmaktadır.

Böylece binlerce kitapta toplanan ve kütüphanelerde korunması için geniş mekânlar gerektiren yazılı ve görsel ürünler mini elektronik aygıtlara kolaylıkla sığdırılabilmektedir.

Yasal Düzenlemeler: Ortak mirasın korunmasında, devletlerin yasal düzenlemeler yapması ve bu konuda bireylere küçük yaşlardan itibaren eğitim vermesi oldukça önemlidir. Yasal düzenlemeler ile dünyadaki bazı doğal ve kültürel varlıkların bulunduğu yerler sit alanı olarak belirlenip koruma altına alınmaktadır.

İnsanlığın ortak mirası olan kültürel ve doğal varlıklar ile doğadaki diğer canlı varlıkların korunması konusunda sorumluluk ve duyarlılık oluşturulmasında, eğitim öncelikli koşuldur. Ortak miras tüm insanlarca korunursa, dünya barışı daha kolay sağlanır. Bu miras korunmazsa, insanlığın paylaşacağı ortak değerler azalır ve dünyada barışı sağlamak da zorlaşır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar