Orta Çağ’da Avrupa Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

Orta Çağ Avrupa’sında Sosyal Sınıflaşmaa) Soylular: En imtiyazlı sınıftır. Askerlik ve yönetim işiyle ilgilenirler. Krala bağlı senyörlerden sonra sırasıyla dükler, kontlar, baronlar, vikontlar ve şövalyeler bu sınıftandır.

b) Rahipler: Asilzadelerden sonra en imtiyazlı sınıf budur. Papaya bağlı olarak görev yapan rahiplerin en büyüğüne piskopos denir. Okuma — yazma ayrıcalığı bu sınıfa aittir. Halkın eğitimi ve hayır işleriyle uğraşırlar.

c) Burjuvalar: Kasaba ve şehirlerde yaşayan halka burjuva denirdi. Senyörlere vergi vererek onların himayesine girmişlerdir. Sanat ve ticaretle uğraşarak oldukça zenginleşmişlerdir.

d) Köylüler: Bu sınıf sert ve hür olmak üzere ikiye ayrılır. Serflerin toplum içinde hiçbir hakları yoktur. Bunlar toprakla birlikte alınıp satılan kölelerdir. Hür köylüler ise kazançlarının bir kısmını senyörlere vergi olarak verirler ve diledikleri gibi yer değiştirme hakkına sahiptirler.Skolastik Düşünce

Tüm doğa olaylarının İncil’le açıklanacağına ve başka hiçbir şeye gerek olmadığına inanılması gerektiğini savunmuştur. Din adamları Hristiyanlığı kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayarak çok büyük siyasi ve dini bir güce ulaştılar Böylece bilimsel ve sanatsal çalışmalar engellendiğinden Orta Çağ Avrupası karanlık bir dönem yaşadı.

YÜZYIL SAVAŞLARI (1337 – 1453)

İngiltere ile Fransa arasında yüz yıldan fazla (aralıklarla) süren savaşlardır. Bazı Fransız topraklarının İngilizlerce işgal edilmek istenmesi üzerine 1337’de başlamıştır. Savaşlar devam ederken İngilizlerin, Fransa’nın topraklarının önemli bir bölümünü işgal etmesi Jan Dark isimli bir Fransız milliyetçisinin harekete geçmesine neden oldu. Sonuçta İngilizlerin Jan Dark’ı öldürmesiyle savaşlar yeniden hareketlendi. Fransa’nın 1453’te savaşları zaferle bitirmesi ile sonuçlandı.

Bu savaşlar sonunda;  • İngiltere’de iç savaş (Çifte Gül Savaşları) çıktı.
  • Fransa’da milli birlik sağlandı (Mutlak Krallık güçlendi.)
  • Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi kolaylaştı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi