Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri


Kategoriler: 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf, Tarih

Nükleer silahların yaygınlaşması ve çıkabilecek bir savaşın bütün dünya için felaket olacağının açıkça anlaşılması nükleer silahların sınırlandırılması konusunda görüşmeler yapılmasını zorunlu hale getirdi. Yumuşamanın odaya çıkışı ile hem bu iki ülke arasında hem başka ülkelerin de dâhil olduğu bir dizi antlaşma yapıldı.Salt-I Antlaşması

Nükleer silahların sınırlandırılması konusunda 1969’da Helsinki’de ABD – SSCB arasında başlayan SALT-l görüşmeleri 1972’de Moskova’da antlaşma ile sonuçlandı.

SALT-I Antlaşması ile;

  • ABD – SSCB ilişkilerinin temel esasları belirlendi.
  • Sorunların barışçı yollarla çözülmesi süreci başlatıldı.
  • Savunma füzelerinin Sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Görüşmelerin başladığı 1969 yılı “Yumuşama Dönemi”nin başlangıcı sayıldı.

Salt-II AntlaşmasıSalt-II görüşmeleri 1972’de Cenevre’de başlamış, 1979’da Viyana’da anlaşmayla sonuçlanmıştır. Uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören bu antlaşma SSCB’nin, Afganistan’ı işgal etmesi ve ABD kamuoyunun tepkileri yüzünden ABD Kongresi tarafından onaylanmamıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi