Nüfus Artış Hızını Azaltmaya ve Artırmaya Yönelik Uygulanan Politikalar 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: Coğrafya

NÜFUS ARTIŞ HIZINI AZALTMAYA YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR

Nüfus ve nüfus artış hızı yüksek olan ülkelerin uyguladığı politikalardır. (Genellikle gelişmemiş ülkelerde uygulanır)

 • Çocuk sayısının sınırlandırılması,
 • Doğum kontrol yöntemlerinin teşvik edilmesi ve ücretsiz dağıtılması,
 • Kısırlaştırmayı kabul edenlerin maddi olarak desteklenmesi,
 • Evlenme yaşının sınırlandırılması,
 • Çocuk sahibi olmayan yaşlıların bakımının devlet tarafından üstlenmesi,
 • Yabancı göçlerin engellenmesi gibi politikalardan oluşur.

Örneğin; Çin, Hindistan, Nijerya, Endonezya nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygular.

NÜFUS ARTIŞ HIZINI ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR

 • Nüfus ve nüfus artış hızı düşük olan ülkelerde uygulanan politikalardır. (Gelişmiş ülkeler)
 • Çocuklu ailelere ekonomik yardımda bulunulması,
 • Çocukların masraflarının devlet tarafından karşılanması,
 • Gebeliği önleyen ilaç ve araç satışının yasaklanması,
 • Evlenme yaşının küçültülmesi,
 • Ülkeye gerçekleşecek olan göçlerin kolaylaştırılması, nüfus artış hızını arttırmaya yönelik uygulanan başlıca politikalardır.

Örneğin; Avrupa ülkeleri, Japonya gibi ülkeler nüfusunu arttırmaya çalışır.

NÜFUS POLİTİKALARININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ

Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde nüfus artış hızını düşürmek ya da arttırmak için uygulanan politikalar farklı sonuçlar ortaya çıkarır.

Gelişmemiş ülkelerde nüfus artış hızının yüksek olmasına bağlı ortaya çıkan sonuçlar;

 • Nüfus miktarı hızla artar.
 • Kırsaldan kente olan göç artar.
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır ve tüketim artar.
 • Eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerinde aksamalar yaşanır.
 • Ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.
 • Göç alan sanayi kentlerinde çevre sorunları artar.
 • Doğal kaynaklar hızlı tükenir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar