Kategoriler: Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
  sabahleyin her yerde bir telaş, bir koşturmaca…
  Mahallede bir dedikodu yayılıyor ve bütün mahalleli sokağa…
  Nihayet dik bir yokuşu çıkıyoruz ve karşımızda yemyeşil bir ova…
 • Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:
  Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.
  Ben bunları A… ‘dan aldığımı söylemiştim sana.
 • Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur:
  derken bir anda her yanımızda köpekler havlamaya başladı…
 • Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:
  Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!
  (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 • Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için konur:
  Yalnızca öğrenciler değildi ağlayanlar, öğretmenler, veliler, gazeteciler…
  Eski arkadaşlardan kimler yoktu ki dünkü yemekte: Fatih, Bülent, Emre…
 • Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:
  Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
  – Koca Ali… Koca Ali, be!..
  (Ömer Seyfettin)
  Koçlarım… Koçlarım benim!…
 • Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:
  – Alo, Kimsin?
  – Hasan…
  – Hangi Hasan?
  – Komşun
  – Sen misin, Hasan usta?
  – Benim!..

UYARI: Üç nokta yerine daha az veya daha çok nokta kullanılmaz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar