Mustafa Çelebi İsyanı (Düzmece Mustafa) 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih
  • Yıldırım Bayezid’in oğlu Mustafa Çelebi Ankara savaşından sonra Timur tarafından Semerkant’a götürülmüştü. Timur’un ölümünden sonra serbest kalan Mustafa Çelebi, Anadolu’ya gelerek Osmanlı tahtında hak iddia etti ve Bizans İmparatoru Manuel ile anlaştı.
  • Daha sonra Eflak prensi ve Aydınoğlu Cüneyt Bey de Mustafa Çelebi’ye katıldı.
  • Oluşturulan kuvvetler Selanik tarafından harekete geçti. Çelebi Mehmet ile Mustafa Çelebi arasında yapılan savaşı Çelebi Mehmet kazandı.
  • Mustafa Çelebi ve Aydınoğlu Cüneyt Bey Bizans’a sığındılar. Bunun üzerine Çelebi Mehmet Bizanslılarla antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya göre Bizans Mustafa Çelebiyi hapsedecek, Osmanlı Devleti de buna karşılık her yıl Bizans Devleti’ne para ödeyecekti.] }

Çelebi Mehmet padişah olduğunda Osmanlı Devleti Anadolu ve Rumeli'de bazı yerleri kaybetmiş bulunuyordu. Çelebi Mehmet bu doğrultuda:

  • Aydınoğullarından İzmir'i (1414) Karamanoğullarından Sivrihisar, Akşehir, Yalvaç, Beyşehir ve Seydişehir'i (1415) Osmanlı topraklarına kattı.
  • Menteşe ve İsfendiyaroğullarını Osmanlı hakimiyeti altına aldı.
  • 1419 yılında Samsun'u aldı.
  • Saruhanoğulları Beyliği'ne son verdi.
  • Eflak yeniden Osmanlı hakimiyeti altına alındı.

Venediklilerin Türk ticaret gemilerine zarar vermesi sonucu 1416'da Marmara ile Gelibolu arasında Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı; ancak Osmanlı donanması yenildi.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar