Modern Zamanlarda Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Simyadan Kimyaya

Simyacıların yapmış olduğu çalışmalar “nasıl oluyor” sorusuna dayanıyordu, bu soru zamanla “nasıl çalışıyor” şekline dönüştü. Bununla beraber bir kimyasal olay derinlemesine incelendiğinde ortaya çıkan kimyanın bilim dalı olarak gelişmeye başlamasıydı.Not: Kimya bilimi, deneysel verilere dayanan, bilimsel yöntemlerle yapılan ve belirli bir bilgi birikimi ile simyadan ayrılır.

İslam ülkelerinde kimya tekniğinde büyük ilerlemeler olmuş ve Aristonun bütün maddelerin sonuçta dört eden (toprak, su, hava, ateş) oluştuğu ve bunların birbirine dönüştüğü biçimindeki kuramı İskenderiyeli ve daha sonra da (Cabir, Ebubekir el Razi ve İbni Sina gibi) Arap simyacılar tarafından geliştirilmiştir.

Robert Boyle “Kuşkucu Kimyacı” adlı yapıtıyla Aristocu görüşleri çürüttü, Kimyasal elementleri maddenin parçalanmayan yapı taşları olarak tanımladı. İlk kez kimyasal bileşikler ile basit karışımlar arasındaki ayrımı yaptı. Boyle ayrıca havanın yanma olaylarındaki rolünü keşfetti ve havanın tartılabilir bir madde olduğunu belirtmiştir. Robert Boyle aynı Zamanda bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi belirtmiştir. Buna Boyle yasası denmektedir.

18. yüzyılda yanma olayının tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamaması sorun olmuştu. Alman simyacı Jhann Joachim Becher filojiston teorisini ortaya atarak yanma olaylarını açıklamaya çalışmıştır.

Filojiston (Ateş ruhu, ateş maddesi) teorisine göre, ateş elementinin cisimlerdeki yanma sırasında salındığını ileri sürmüştür. Çünkü J.J Becher’e göre cisimler yanmayan kısım ve ateş ruhundan oluşuyordu. Bu teori deneysel olarak karbondioksit (CO2), oksijen (O2), klor (Cl2), hidrojen (H2) ve metan (CH4) gazlarının keşfi ile çürütülmüş oldu.Antoine Lourent Lavoisier yanma ve oksitlenme olaylarının günümüzde de geçerli olan açıklamasını yaparak kimyada yeni bir çığır açtı. Kapalı kaplarda yaptığı çalışmalarda kimyasal tepkimeler sırasında kütlenin değişmediğini saptayarak kütlenin korunumu yasasını buldu. Bu nedenle Lavoisier kimyanın babası sayılır. Kimyadaki değişim yalnızca kavramlarda değil yöntemlerde de gerçekleşti.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi