Modern Şiir Özellikleri

Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

Zihniyet: Modernizm, bireycilik ve aklın özerkleşmesi olgusu üzerinde şekillenir. Bu anlayışta ahlak, bilim ya da din etki sahibi olamadığı için sanat kendi kurallarını kendisi koyacak, sanatçının tek seçeneği ise yine kendi deneyimi olacaktır. Deneyimiyle birçok şeyi kendisi başaracak ve tecrübe kazanacaktır.Bu şiirin zihniyetinde dadaizm, fütürizm, sürrealizm… gibi akımların etkisi vardır.

Dil: Bugünkü modern Türk şiiri dünya şiirinde olduğu gibi, insan duygularındaki karmaşıklığı bütün yönleriyle yansıtabilmektedir. Bugünkü şiir adeta gerçeğin, yaşantının dili konumundadır. Şair, dikkatini içerikten biçime; somuttan soyuta çevirmiş ve şiiri bir düşünüş tarzı olmaktan çıkararak bir sunuş tarzı olarak sunmaya çalışmıştır. Şiirlerde anlaşılır bir dile yer verilmiştir.

Ahenk: Bu dönem şiirinde ölçü ve uyağa geleneksel şiir özellikleri gözüyle bakılmış; yer yer ses, sözcük ve mısra tekrarlarıyla ahenk sağlanmıştır. Ses akışına önem verilmiştir.
Tema: Bu şiir anlayışı geleneksel şiire tepki olarak ortaya çıktığı için şiire yeni bakış açıları getirmiş güzelle birlikte çirkini, iyiyle birlikte kötüyü ele almıştır.Günümüz insanının kaygıları, sıkıntıları, korkuları, yalnızlığı ve bunalımları modern şiirin temasını oluşturur.

Yapı: Modern şiirde gelenekten kopma söz konusu olduğu için şiirlerde serbest nazım göze çarpar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar