Mısır Memlükler Devleti (Kölemenler) 1250 – 1517 Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

MEMLÜKLER (KÖLEMENLER) (1250 — 1517)

  • Aybey tarafından Mısır’da kurulmuştur. Memlükler Ortadoğu’da bulunan Haçlıların egemenliğine tamamen son vermiştir. Ayrıca Anadolu topraklarını işgale başlayan Moğol ordusunu Ayn—ı Calut, Elbistan ve Humus, Merci Suf’far savaşları ile dört kez yenilgiye uğratmışlardır. Memlüklerin Moğol ordusunu durdurmaları İslam dünyasındaki saygınlıklarının artmasını sağlamıştır. Moğol ordusunun Bağdat’a girerek 1258’de Abbasi Devleti’ni yıkması üzerine Abbasi halifelerinin koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Bu uygulama 1517 tarihine kadar devam etmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol tehlikesine karşı Memlük hükümdarı Baybars’tan yardım istemesi üzerine Memluk ordusu Anadolu’ya gelmiştir. Fakat Sultan Baybars Anadolu’da gerekli ilgiyi göremeyince geri dönmüştür.
  • Cengiz Yasası’nda aile hukukuna ve ceza hukukuna dair örnek maddeler;
  • Kasten yalan söyleyen, sihirbazlıkla uğraşan, casusluk yapan, kavga etmekte olan iki şahıs arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası ölümdür.
  • Yemek yemekte olan adamların yanından geçen adam, derhal attan inmeli, yemek yiyenlerin müsaadesini almaksızın yemeğe oturmalı, yemek yiyenler de buna mâni olmamalıdır.
  • Vazifesini ihmal eden askere, sürgün; av esnasında avı kaçıran avcıya, dayak ya da ölüm cezası verilir.
  • Ölüm cezasına çarptırılan kişi diyet vererek ölüm cezasından kurtulabilir.
  • Bir kimsenin evinde çalınmış at bulunduğu takdirde bu kimse atı sahibine iade etmeye ve bundan başka, atın sahibine ceza olarak da dokuz at vermeye mecburdur. Eğer çalan bu cezayı ödeyecek durumda değilse bunun yerine çocuklarını vermeye mecbur edilir. Çocukları da yoksa kendisi idam cezasıyla cezalandırılır.
  • Baba öldüğü zaman yaşça büyük olanlar fazla hisse alırlar. En küçük oğul babasının evinde kalır. Çocukların derecesi, analarının derecesiyle tayin olunur.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar