Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, Tarih

Geçmişte beraber yaşamış, gelecekte de bir arada yaşama inancı ve kararında olan; aynı vatana ve kültürel değerlere sahip çıkan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna millet (ulus) denir. Milliyetçilik ise kendilerini aynı ulusun üyeleri sayan kişilerin, ait olduğu milleti sevmesi, onun huzuru, mutluluğu, varlığını sürdürmesi ve yücelmesi için çalışmasıdır. Atatürk, Türk milletini oluşturan olguları; siyasi varlıkta birlik, dil birliği, yurt birliği, tarihî yakınlık ve ahlaki yakınlık olarak ifade etmiştir.

Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri

 • Akılcı, uygar (medeni), ileriye dönük, demokratik, toparlayıcı, birleştirici, yüceltici, insancıl ve barışçıdır.
 • Dini, mezhebi, soyu, dili ne olursa olsun kendini Türk hisseden herkesi Türk olarak kabul eder.
 • Eşitlik ilkesine dayanır. Irk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşıdır.
 • Türk milletinin birlik ve beraberliğine önem verir, onun refahını, mutluluğunu artırmayı ve varlığını yükseltmeyi amaçlar.
 • Cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkesini bütünler.

Milliyetçilik İlkesinin Uygulanmasının Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar

 • Millî birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde önemli rol oynamıştır.
 • Ülkenin kalkınmasında, sosyoekonomik sorunların çözümünde Türk milleti için güç kaynağı olmuştur.
 • Türk milletine millî bilinç aşılamış, kurumların ulusallaşmasını sağlamıştır.
 • Dil ve tarih alanlarında inkılapların gerçekleştirilmesine öncülük ederek millî kültürümüzün gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Milliyetçilik İlkesini Güçlendiren İnkılap ve Uygulamalar

 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması
 • Türkiye İktisat Kongresinde Misakı İktisadinin kabul edilmesi
 • Avrupalı devletlere tanınan kapitülasyonların kaldırılması
 • Kabotaj Kanununun çıkarılması
 • Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kurulması
 • Türk Parasını Koruma Kanununun çıkarılması] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar